The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé Luain, 21 Meitheamh.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí

Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach.Léigh a thuilleadh >>
ilDÁNA 2021 / 2022

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua den scéim faisnéise ealaíon, ilDÁNA a fhógairt.Léigh a thuilleadh >>
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann an Meitheamh seo, beidh saothair atá ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil os cionn 1,200 saothar d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.30pm, Déardaoin, an 8 Iúil, 2021

Do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréimeanna

Maoiniú €1,500 – €5,000Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire

Tá duine uaillmhianach, inspioráideach agus a bhfuil fís aige nó aici á lorg ag Féile Ealaíon Cheatharlach le bheith mar Stiúrthóir Ealaíne/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is féile ealaíon ildisciplíneach bhliantúil í Féile Ealaíon Cheatharlach a bhíonn ar siúl gach bliain i gCeatharlach, Éire i mí an Mheithimh.  Léigh a thuilleadh >>
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre

Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir Bainistíochta a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn. Spriocdháta, an 7ú Meitheamh.Léigh a thuilleadh >>
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman

‘Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman i gcomhair post comhcheannaireachta nua-chruthaithe leis an Stiúrthóir Ealaíne. Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021

Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,Déardaoin 10 Bealtaine 2021.  Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses

Déardaoin, 3 Meitheamh, 3pm - 4pm

Cláraigh don imeacht anseo, le do thoil.

Bí le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire -Oifig Cultúir dár n-imeacht eolais faoin ngairm nua ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach - i-Portunus Houses.  Rachaimid tríd an bpróiseas iarratais le haghaidh na gairme seo agus conas is féidir le heagraíochtaí Éireannacha agus ealaíontóirí aonair cur isteach ar an deis seo.Léigh a thuilleadh >>
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha

Dé Máirt, 8 Meitheamh 11am

Cláraigh anseo, le do thoil.

Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain.Léigh a thuilleadh >>
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht

Déardaoin, 10 Meitheamh 2021

11am-12.30pm (GMT)

 

Cláraigh don imeacht seo anseo, le do thoil.

 

Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir.Léigh a thuilleadh >>