The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
ilDÁNA 2022 / 2023
Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027
Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé Luain, 27 Meitheamh.

 

.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon

Tá an ghéarchéim aeráide ag titim amach go pras agus is gá dúinn ar fad gníomhú ar scála mór agus ar luas lasrach. Thug an Chomhairle Ealaíon faoi thionscadal nua chun tuiscint a fháil ar na rudaí ar féidir linn a dhéanamh chun tacú leis an bpobal ealaíon gníomhú agus chun dul i ngleic le gníomhaíocht aeráide muid féin.Léigh a thuilleadh >>
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta

Táimid ar bís an tSraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta nuafhoilsithe a roinnt libh.Léigh a thuilleadh >>
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh

Is éard atá i Louth Culture Quest, Ionad Ealaíon na Tána nátóraíocht taisce thodhchaíoch, aip-bhunaithe, ar fud an chontae, agus tá sé báite sna healaíona agus san oidhreacht. Tá cómhaoiniú á dhéanamh ar an tionscadal ag an gComhairle Ealaíon | In the Open / Faoin Spéir agus ag Comhairle Contae Lú, agus beidh sé ar siúl idir Aibreán - Nollaig 2022.Léigh a thuilleadh >>
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag seoladh cur chuige nua maidir le soláthar seirbhísí tacaíochta d'fhoirm ealaíne i mí Meithimh 2022 ar nós seirbhísí Comhairleoireachta, Measúnaithe agus Taighde. Beimid ag aistriú go dtí cur chuige Córas Dinimiciúil Ceannaigh a ceapadh mar fhreagairt ar chomhairliúchán intreach dian agus ar phróiseas aiseolais a thugann deiseanna feabhsaithe chun solais.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon  Déardaoin an 28 Iúil 2022 ag 5.30 i.n.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt an 21 Meitheamh 2022 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 i.n., Déardaoin an 8 Meán Fómhair 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Meitheamh 2022 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Tá iarratais á lorg i gcomhair tograí a bhfuil maoiniú á lorg iontu chun tacaíocht a thabhairt do shaothar a thabhairt ar chamchuairt agus a scaipeadh thar raon foirmeacha ealaíne agus raon cleachtais ealaíne. Tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne, idir Eanáir 2023 agus Meitheamh 2023.Léigh a thuilleadh >>
ilDÁNA 2022 / 2023

Is scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027

Tá Ealaín na Gaeltachta ag forbairt straitéis úr 2023-2027.  Beidh an straitéis seo ina gné lárnach den chreatlach náisiúnta straitéise d’fhorbairt na n-ealaíon, araon le straitéis Údarás na Gaeltachta agus straitéis na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaín Iontach Á Thairgeadh.   Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha

Fógrófar deiseanna le haghaidh Comhlaigh Chruthaitheacha oibriú i gcomhar le tionscnamh na Scoileanna Ildánacha ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.Léigh a thuilleadh >>