San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí an Mheithimh
Nuacht na míosa seo
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
Clinic Faisnéise go luath le haghaidh Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Tréaslaíonn an Chomhairle Ealaíon le Grafton Architects
Tremble Tremble Taispeántas le Jesse Jones
Dínit agus Ómós ag an Obair
Deontais agus Dámhachtainí
Babhta nua ilDÁNA fógartha
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2, 2018, lena n-áirítear Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) agus Sraith 2 (Coimeádaithe).
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2018
Réamhfhógra maidir le tionscnamh nua scannán, Authored Works, agus Reel Art 2018
Nuacht ón bPobal
Carriage Return: Saothar Nua le Julie Merriman
Ánracht Filíochta Idirnáisiúnta John Montague
Dínit agus Ómós ag an Obair

I rith mhí Aibreáin, bhí an Chomhairle Ealaíon i mbun sraith seisiúin faisnéise ar an topaic Dínit agus Ómós ag an Obair.  D’fhostaigh an Chomhairle seirbhísí Graphite HRM chun na seisiúin sin a éascú agus chun ábhair acmhainní a fhorbairt chun tacú le daoine aonair agus le heagraíochtaí ealaíne beartas agus nósanna imeachta maidir le Dínit agus Ómós ag an Obair a fhorbairt agus a athbhreithniú. Tá na cáipéisí sin, ar fáil anois ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon

 

Tá sé tábhachtach a rá gur mar threoir amháin atá na cáipéisí seo ann. Ba cheart do gach duine aonair/eagraíocht ealaíne a bheartas agus nós imeachta féin a fhorbairt/athbhreithniú i réimse na dínite agus an ómóis ag an obair, agus cuimhneamh go háirithe ar a gcuid riachtanas/struchtúr eagraíochta féin agus, más gá, i gcomhairle le comhairleoir dlí.