San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon go mbeidh Comhaltacht Jerome Hynes á tairiscint aici le haghaidh 2017/18
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 16 Feabhra 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Choimisiún Pobalghníomhach
Stiúrthóir á lorg ag Eva International
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Gairmeacha atá ag teacht aníos ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
An scéal is déanaí ar rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe sa reifreann i ndiaidh imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach de chuid na hEorpa Cruthaithí
Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Deiseanna maoiniúcháin eile an AE

Gairm Erasmus+: Forbairt Acmhainní i Réimse na hÓige 2017

 

D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) gairm ar iarratais ar thionscadail forbartha acmhainní i réimse na hóige 2017.

 

Tionscadail thrasnáisiúnta chomhoibrithe is ea tionscadail forbartha acmhainní na hóige atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí iltaobhacha idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse na hóige i dTíortha an Chláir agus i dTíortha Comhpháirtíochta.


I measc na ngníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh faoin snáithe seo tá gníomhaíochtaí forbartha acmhainní chomh maith le gníomhaíochtaí soghluaisteachta. Más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoin maoiniú seo gheobhaidh tú sonraí faoi ó leathanach 170 i dTreoir Chláir Eramus+. Is féidir leat cóip pdf den Treoir a íoslódáil anseo

 

Is é €150,000 an t-uasdeontas atá ar fáil faoin snáithe seo. Is é an 8 Márta 2017 ag 11am in Éirinn an spriocdháta.

 

Déantar iarratais ar líne chuig an EACEA agus tá sonraí faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh le fáil anseo

Email Newsletter Software by Newsweaver