San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta 2017
Spriocdháta: Dámhachtain Deis 2017
Spriocdháta: Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2018
Spriocdháta: Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile 2017
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm Déardaoin an 17 Lúnasa 2017
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon 2017
Tá iarrthóirí á lorg ag an gComhairle Ealaíon chun Scoileanna Ildánacha – tionscnamh comhpháirtíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna – a threorú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
An rath ar eagraíochtaí na hÉireann sna dámhachtainí do Thionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí
Seimineár in Aisce maidir le Maoiniú ón AE do Thionscadail Cultúir, Óige, agus Sochaí Sibhialta i nGaillimh
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha
Tagann an Túinéis isteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Staidéar nua AE maidir le Forbairt Lucht Féachana – conas an lucht féachana a chur i gcroílár eagraíochtaí cultúrtha

An bhfuil inspioráid uait chun do lucht féachana a fhorbairt? Féach ar an staidéar nua seo a thugann leideanna agus cás-staidéir le cuidiú leat dul i ngleic le daoine agus an lucht féachana a chur i gcroílár do straitéise, agus mar ghné ríthábhachtach i dtodhchaí iarratais mhaoinithe na hEorpa Cruthaithí.

Thug cuibhreannas faoi threoir Fondazione Fitzcarraldo mar aon le Culture Action Europe, ECCOM agus Intercult faoin staidéar.

Ba é an aidhm a bhí leis an staidéar cuir chuige nuálacha a chur ar fáil i réimse na forbartha lucht féachana agus chun cur ar chumas ceannairí cultúrtha cás a dhéanamh ina n-eagraíocht, le bheith níos dírithe ar an lucht féachana.  Mar aon leis an tuarascáil iomlán agus an achoimre fheidhmeach, tá cás-staidéir, agus treoir phraiticiúil ann d’oibreoirí cultúrtha.

 

Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun an tuarascáil a íoslódáil.