San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
ilDÁNA 2021 / 2022

Scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

Mar chuid den séasúr seo, ba mhaith linn suas le dhá fhadscannán shuntasacha faisnéise, le buiséad suas le €120,000 an ceann a mhaoiniú. Tabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus ilchineálacht sna healaíona le rannpháirtíocht nua agus glórtha nach gcloistear go minic.

 

Fáilteofar roimh iarratais ina bhfiosraítear réimse ar bith ealaíne nó cleachtas ealaíne.

 

 

Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras eCoimisiúnaithe ar líne TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 25 Meitheamh 2021.

 

Tuile eolais: maire.ui.choisdealbha@tg4.ie , Proinsias.ni.ghrainne@tg4.ie

Tabhair faoi deara go reáchtálfar seisiún eolais ar líne maidir le ilDÁNA ar 2pm Dé Máirt an 8 Meitheamh.  Le clárú, cuir ríomhphost chuig claruildana@tg4.ie.

*Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le hailtireacht, sorcas, damhsa, scannáin, litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, ealaíona agus seónna sráide, amharclannaíocht, na healaíona traidisiúnta agus na hamharc-ealaíona.