San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foireann na Scoileanna Ildánacha á Fógairt ag an gComhairle Ealaíon
Age & Opportunity – Féile na Bealtaine, 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2017: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 25 Eanáir 2018, 5.30 p.m
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / Réamhphleanáil 2019
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018
Nuacht ón bPobal
Gairm Oscailte ar Shraith Máistir-Ranganna 1 de chuid Belltable: Connect a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi faoin Scéim um Fhorbairt Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Age & Opportunity – Féile na Bealtaine, 2018

Agus Féile na Bealtaine, 2018 á hullmhú, tá Age & Opportunity tar éis imeachtaí a eagrú in ionaid ar fud na tíre. Tionólfar na cruinnithe seo ar fud na tíre – Loch Garman, Luimneach, Sligeach, Cathair Bhaile Átha Cliath, Contae Átha Cliath Theas, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Fine Gall. 

Is é cuspóir na n-imeachtaí seo bualadh le comhpháirtithe eile, foghlaim faoina gcuid smaointe do 2018, aithne a chur ar dhaoine, oibriú le chéile agus foghlaim faoi dhúshláin agus faoi riachtanais an lucht freastail agus na n-eagraithe. Is deis é freisin chun eolas a fháil faoi thionscadail áitiúla na Bealtaine agus chun faisnéis a thabhairt faoi théama na Bealtaine agus faoi na pleananna atá beartaithe do 2018.

 

Tá Féile na Bealtaine de chuid Age & Opportunity á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le Age & Opportunity.