San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Beyond Borders (Thar Teorainn)

Spreagann agus neartaíonn Beyond Borders comhoibrithe trasteorann idir cruthaitheoirí ceoil, taibheoirí agus láithreoirí. Tacaíonn sé le cruthú, camchuairt agus cur chun cinn ceol nua atá nuálach agus ar ardchaighdeán thar gach seánra ceoil agus spreagann sé rannpháirtíocht le lucht féachana ar fud Shasana, na hAlban, na Breataine Bige, Thuaisceart Éireann agus Phoblacht na hÉireann trí thaibhithe iomadúla agus trí ghníomhaíocht dhigiteach.

Tá maoiniú suas le £15,000 ar fáil le haghaidh tionscadal, ina measc coimisiúin nua, taifeadtaí agus léirithe an athuair de cheol a scríobhadh le cúig bliana anuas. Tacaítear le suas le 8-10 dtionscadal a mbaineann na nithe seo a leanas leo gach bliain:

•             Nuálaíocht agus caighdeán laistigh den cheol, den chlárú agus de na taibhithe, agus na féidearthachtaí ann do phróifíl náisiúnta/idirnáisiúnta.

•             Láidreacht agus doimhneacht an chomhoibrithe le heagraíochtaí/ensemble/bannaí trasteorann agus na féidearthachtaí ann d’oidhreacht chomhoibríoch

•             Féidearthachtaí láidre maidir le haimsiú lucht éisteachta agus tionchar agus láidreacht na bpleananna do rannpháirtíocht an phobail.

 

I measc na dtionscadal rathúil Beyond Borders a bhí ann go dtí seo bhí Songs of Separation, comhpháirtíocht de 10 ceoltóirí tíre ban Éireannacha agus Gallacha, ar bhuaigh a n-albam an gradam ‘Albam is Fearr’ ag Gradaim Tíre BBC Radio 2 sa bhliain 2017, agus ‘Panopticon’ le David Fennessy a choimisiúnaigh Hebrides Ensemble agus Psappha, a bhuaigh an Gradam Albanach do Cheol Nua i gcomhair Saothar ar Scála Beag. Mheall ‘Flit’, le Martin Green, a mheascann ceol beo agus beochan ina ndéantar machnamh ar scéalta imirce, agus a bhí maoinithe ag Beyond Borders, lucht féachana agus meastóirí ar fud na tíre in 2016.

Tacaítear le tionscadail reatha Beyond Borders i gcomhar le Creative Scotland, Comhairle Ealaíon na Breataine Bige, Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus an Chomhairle Ealaíon.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gclár, téigh i dteagmháil le:

Tina Speed, Bainisteoir Deontas Foras agus Clár PRS

agtina@prsfoundation.com