San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam

D’éirigh le Jennifer Walshe, Ian Wilson, agus Ailís Ní Riain mórghradaim a bhuachan le gairid.


Tá Ailís Ní Riain as Corcaigh ar dhuine de na daoine is deireanaí a bhuaigh Gradaim d’Ealaíontóirí de chuid Fhondúireacht Paul Hamlyn 2016. Rinneadh an fógra ag fáiltiú a bhí á óstáil ag an bhfondúireacht i Londain i mí na Samhna seo caite. Tá na Gradaim d’Ealaíontóirí de chuid na Fondúireachta á reáchtáil ó 1994 i leith agus is iad na gradaim aonair is mó iad a bhronntar ar fhísealaíontóirí agus ar chumadóirí sa Ríocht Aontaithe. Dearadh na gradaim chun an t-am agus an tsaoirse a thabhairt d’ealaíontóirí a gcuid smaointe cruthaitheacha a fhorbairt, agus is mór-aitheantas idirnáisiúnta é seo d’Ailís mar ghuth ealaíonta ar leith a bhfuil corpas iontach agus fadréimseach saothair aici. Bhí Ailís ar dhuine de thriúr cumadóirí a fuair an mórghradam seo in 2016 a raibh luach £50,000 ag gabháil le gach ceann acu.


I Londain i mí na Nollag bronnadh gradam nuálaíochta ar Jennifer Walshe ag Gradaim Chumadóirí na Breataine 2016, ina ndéantar ceiliúradh ar an méid a dhéanann cumadóirí don nuacheol sa Ríocht Aontaithe. Tá cónaí ar Jennifer sa Ríocht Aontaithe, agus is taibheoir den scoth í agus duine de na cumadóirí Éireannacha is tarraingtí, is fadréimsí agus is nuaí dá bhfuil againn. Bhuaigh sí an gradam nuálaíochta ‘mar aitheantas ar a tiomantas saoil don status quo a cheistiú agus iarracht a dhéanamh dúshlán a thabhairt dó trí cheol agus taibhiú’. Bronnadh an gradam, a dhéanann ceiliúradh ar shlí bheatha agus ar chúnamh cumadóra do cheol comhaimseartha, ag Gradaim Chumadóirí na Breataine.


Níos gaire do bhaile, díreach roimh an Nollaig, fógraíodh gur bhuaigh Ian Wilson, as Béal Feirste ó dhúchas ach atá ina chónaí i gCorcaigh anois, Mórghradam Aonair ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Bronntar na gradaim seo, ar fiú £15,000 iad, mar aitheantas ar an gcúnamh a thugann ealaíontóir don saol cruthaitheach i dTuaisceart Éireann. Tá Ian Wilson i measc liosta cumadóirí a bhain leas as an ngradam, ina measc Elaine Agnew agus Deirdre McKay, agus daoine eile nach iad. Tá sé i gceist ag Ian a ghradam a úsáid chun trí shaothar nua a léiriú.

Tréaslaímid leis an triúr! Aitheantas atá saothraithe go maith ag an triúr agus siombail d’fholláine, beogacht agus tionchar chumadóireacht na hÉireann sa bhaile agus thar lear.

Email Software by Newsweaver