<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhaltacht Scríbhneora UCD

Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Lúnasa 
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 111 Lúnasa 2014

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Téigh i dteagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

Breac síos an Dáta! Ceardlanna ar fhorbairt iarratais beartaithe

Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Tá sraith trí imeacht beartaithe ag an Oifig Cultúir le haghaidh eagraíochtaí cultúir agus ealaíne a bhfuil iarratais ar mhaoiniú cultúir AE á bhforbairt agus á bpleanáil acu faoi gclár Eorpach, an Eoraip Chruthaitheach.

Reáchtálfar na ceardlanna i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i mBéal Feirste agus clúdóidh siad réimse saincheisteanna a bhaineann le hiarratais ar an bpríomhshnáithe mhaoinithe ‘Tionscadail Chomhoibrithe – mór agus beag’.  Is é atá i gceist cuidiú teicniúil agus comhairle phraiticiúil a chur ar fáil mar aon le deiseanna líonraithe a chur ar fáil.

Mar aon le comhaltaí ón Oifig Cultúir, beidh roinnt daoine a fuair maoiniú cultúir AE cheana i láthair a roinnfidh a dtaithí agus a thabharfaidh leideanna.

Má tá sé i gceist agat iarratas a dhéanamh ar Thionscadal Comhoibrithe i nDeireadh Fómhair 2014 beidh deis cláraithe ann le haghaidh cruinniú duine le duine i rith ár gclinic iarratais.

Seolfar sonraí maidir le clárú a dhéanamh go gairid. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin: http://www.creativeeuropeireland.eu

Breac síos na nótaí seo i do dhialann chomh maith:

 

20 Lúnasa, Ionad Ealaíon Triskel, Corcaigh

27 Lúnasa, Halla Cathrach Bhéal Feirste

Meán Fómhair, Oifigí an Choimisiúin Eorpaigh, Sráid Dawson, Baile Átha Cliath

 

Glao ar Iontrálacha: Duais 2015 an AE d'Oidhreacht Chultúrtha / Dámhachtana Europa Nostra

Is í Duais an Aontais Eorpaigh d’Oidhreacht Chultúrtha/Dámhachtana Europa Nostra an duais is iomráití i réimse na hoidhreachta san Eoraip. Gach bliain, tugann sé ómós do na héachtaí oidhreachta is fearr as gach cearn den Eoraip.

Aithnítear leis an Dámhachtain sármhaitheas agus tiomantas a léiríonn ailtirí, lucht ceirde, saineolaithe oidhreachta cultúrtha, oibrithe deonacha, scoileanna, pobail áitiúla, úinéirí oidhreachta agus na meáin. In 2015, bronnfar na dámhachtana ar suas le 30 tionscadal agus tionscnamh oidhreachta. Gheobhaidh suas le seacht dtionscadal duais an Grand Prix, €10,000 an ceann.

Is é an 15 Deireadh Fómhair 2014 an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Chun tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais a fháil téigh chuig suíomh Gréasáin Europa Nostra anseo

Foghlaim faoi Horizon 2020 an bealach éasca!

Tá dhá fhíseán ghearra YouTube curtha le chéile ag Coimisiún an AE le tuiscint a mhéadú ar céard is brí le Horizon 2020 agus an chaoi a n-oibríonn an maoiniú.

Beochan trí nóiméad atá sa chéad fhíseán a thugann léargas ginearálta ar an gclár, agus é dírithe ar rannpháirtithe nua féideartha. Cliceáil anseo le féachaint air.

Beochan ghearr atá sa dara físeán a threoraíonn an breathnóir trí na céimeanna a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar Horizon 2020 agus a threoraíonn an breathnóir chuig an Tairseach Rannpháirtí chun tuilleadh eolais a fháil. Cliceáil anseo le féachaint air

Tabhair cuairt ar Horizon 2020 de chuid Choimisiún an AE chun tuilleadh a léamh faoin gClár: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

 

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver