San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?

Sheol Clár Éire Ildánach agus Coimisiún Fulbright in Éirinn Comhaltachtaí Fulbright Músaeim Éire Ildánach in 2018.

Is iad na músaeim rannpháirteacha an Smithsonian Institute (lena mbaineann 17 iarsmalann agus áiléar), Ionad Harry Ransom in Austin, Texas agus an Exploratorium i San Francisco. Is amhlaidh ó shin i leith atá roinnt iarrthóirí atá i mbun staidéir dá PhD tar éis tabhairt faoi shocrúcháin luachmhara sna hiarsmalanna iomráiteacha Meiriceánacha sin.

D’aontaigh Coimisiún Fulbright agus Clár Éire Ildánach in 2019 Comhaltacht Ghairmiúil Fulbright agus Éire Ildánach a fhoilsiú d’fhonn rannpháirtíocht le go leor gairmithe cultúrtha agus cruthaitheacha le taithí nach mbeadh i mbun saothair acadúil a chumasú. Tá sé sin ann le cinntiú go mbainfidh níos mó daoine ón earnáil chultúrtha agus chruthaitheach tairbhe as Clár Fulbright.

Is solúbtha í an deis uathúil seo le hais na gcomhaltachtaí bunaithe sna músaeim féin. Ní gá d’iarratasóirí rathúla a bheith bainteach leis an oideachas dochtúireachta, ná níl sí teoranta d’óst-institiúidí forordaithe thall i SAM. Ní mór d’iarratasóirí na socrúcháin is fearr a aithint sa mhéid go mbraitheann siad go sásaítear a gcuid éileamh mar ghairmithe cultúrtha agus cruthaitheacha le taithí agus na huaillmhianta dá gcuid cleachtais faoi seach leo.

Sa bhabhta iarratas i mbliana, beidh trí Chomhaltacht Músaeim Fulbright Éire Ildánach ann chomh maith le dhá shocrúchán do Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright agus Éire Ildánach. Le cinntiú go mbíonn gach faisnéis agat a bheidh de dhíth ort sula n-osclófar na hiarratas i mí Lúnasa, tugtar cuireadh chuig seimineár gréasáin duit ar 1 i.n. 6 Aibreán 2021.

I measc an tinrimh ar an seimineár gréasáin beidh ionadaithe ó Choimisiún Fulbright Éireann agus ó Chlár Éire Ildánach, a thabharfaidh achoimre ar an gcaoi le bheith rathúil sa chéim iarratais. Beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ann tar éis na láithreoireachta. Taispeántar naisc chun dul isteach sa seimineár gréasáin sin thíos.

I láthair freisin beidh Helen O’Donoghue (Ceann Rannpháirtíochta agus Foghlama Áras Nua-Ealaíne na hÉireann). Chaith Helen trí mhí in 2018 ag MoMA (Áras Nua-Ealaíne) i Nua-Eabhrac mar Scoláire Fulbright. Déanfaidh Helen plé ar a taithí ag MoMA agus faoin gcaoi a mbraitheann sí go ndeachaigh an taithí sin i bhfeidhm ar a cuid oibre ag IMMA.

Osclófar na hiarratais do na Comhaltachtaí Fulbright agus Chlár Éire Ildánach i mí Lúnasa, agus dúnfar iad an 31 Deireadh Fómhair 2021.

Cláraigh: https://forms.gle/zLWvRqBVBPocC4kF6

Téigh isteach ann: https://zoom.us/j/94891609319