San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta don Rannpháirtíocht sna hEalaíona – Clinic Faisnéise an 14 Meitheamh 2016 ag Create
Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh do thréimhse 2016/17
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Aer Lingus chun Clár Faisnéise Cloudlands a thaispeáint
Meabhrúchán:Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
Nuacht ón bPobal
Belltable and Fishamble: Gairm Oscailte ar Iarratais do Chlár Meantóireachta do Dhrámadóirí agus Stiúrthóirí
Meabhrúchán:Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016

Is é cuspóir na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh uaillmhianacha, nuálacha agus chruthaitheacha ar ardchaighdeán a bhfuil sé mar aidhm shonrach acu eispéireas an phobail i leith na hailtireachta a fheabhsú agus a mhéadú.

 

Tá an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2016 á fógairt ag an gComhairle Ealaíon, a bhfuil sé de sprioc aici rannpháirtíocht an phobail i gcúrsaí ailtireachta a spreagadh.

 

Is é Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016 an spriocdháta le haghaidh iarratas agus ní mór na tionscadail a chur i gcrích roimh an 28 Aibreán 2017.

 

Tá dhá shnáithe ar leith sa scéim: féachfar faoi shnáithe 1 le tacaíocht a thabhairt do thaighde agus d’fhorbairt tionscadail agus féachfar faoi shnáithe 2 leis an tionscadal a thabhairt chun críche.

 

Beidh fáil go luath ar threoirlínte na dámhachtana ar an rannán ‘maoiniú atá ar fáil’ ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver