San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Alan Gilsenan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2019–2020.

 

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus cuirtear ar fáil é i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí. Is é is aidhm leis deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir scáileáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir agus ina rannpháirtíocht chultúrtha níos leithne i saol an champais.

Ceapadh Alan Gilsenan mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ar feadh bliana agus íocfar €20,000 leis. Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon €10,000 den tsuim sin ar fáil. Cuirfidh sé cúig uair an chloig teagmhála ar fáil in aghaidh na seachtaine i gceardlanna sa scríbhneoireacht scáileáin, léachtaí agus meantóireacht aonair le mic léinn thar dhá sheimeastar, agus beidh am gan aon chur isteach aige chun a chuid saothair féin a chur chun cinn le linn laethanta saoire na hollscoile. Reáchtálfar imeacht poiblí tiomanta le Alan Gilsenan le linn Fhéile Scannán Chorcaí in 2019.

Is é Alan Gilsenan an séú healaíontóir scannán a ceapadh sa ról agus leanann sé Carmel Winters, Gerry Stembridge, Hugh Travers, Mark O’Halloran agus Pat Murphy, a bhí ina n-ealaíontóirí scannán cónaithe ag UCC ó 2014, agus rath mór orthu go léir.

 

I rith a thréimhse cónaithe, oibreoidh Alan Gilsenan le mic léinn in UCC, idir speisialtóirí i Scannán agus Meáin Scáileáin agus fhochéimithe agus iarchéimithe níos leithne trí réimse imeachtaí ar an gcampas. Beidh sé páirteach chomh maith in imeacht poiblí ag Féile Scannán Chorcaí i mí na Samhna 2019 agus ag imeacht poiblí in UCC in 2020.

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán agus Ailtireachta ag an gComhairle Ealaíon: ‘Is mian leis an gComhairle Ealaíon tréaslú le Alan Gilsenan as a cheapachán mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC. Tá gairm bheatha oirirc mar scríbhneoir agus mar stiúrthóir ag Alan le breis agus tríocha bliain anuas agus tabharfaidh sé a bhua uathúil scannánaíochta leis don ról. Tá súil againn go dtabharfaidh an chónaitheacht seo an t-am agus an spás dó a chleachtas ealaíonta féin a fhorbairt.’

Dúirt an tOllamh Chris Williams, Ceann Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, UCC: “Táimid ar bís fáilte a chur roimh Alan Gilsenan go dtí Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta in UCC mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe. Tabharfaidh a chónaitheacht flúirse deiseanna do mhic léinn ar fud an champais, agus táimid ag súil go mór leis na bealaí ar fad a shaibhreoidh láithreacht ealaíontóra dá réimse agus dá shaoithiúlacht iontach ár dtiomantas leanúnach do thimpeallacht chruthaitheach a fhorbairt don ollscoil agus don phobal i gcoitinne.’’