The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine, 24 Bealtaine.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann an Meitheamh seo, beidh saothair atá ar cíos ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil beagnach 1,100 saothar d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.

 Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Authored Works de chuid na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 15 Lúnasa 2019 ar 5.30pm.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go leanfaidh sí ar aghaidh ag tacú le féilte, tacaíocht a chabhróidh leo a gcumas cláreagraithe agus eagraíochtúil a fhorbairt trí bhíthin dámhachtainí aonair taistil agus oiliúna.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019

Tairgfidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail sna catagóirí seo a leanas:

 

  • Ailtireacht
  • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
  • Sorcas
  • Damhsa
  • Scannán
  • Ceol
  • Sráidealaíona agus Seónna
  • Amharclannaíocht
  • Na hEalaíona Traidisiúnta
  • Amharc-ealaíona

 

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Beidh na treoirlínte dámhachtana do gach dámhachtain ar fáil le híoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ó lár mhí an Mheithimh ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon

Is é Déardaoin, an 6 Meitheamh 2019 @5.30pm an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2

Is é Déardaoin, an 13 Meitheamh 2019 @5.30pm an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas.

 

Tá na treoirlínte don scéim ar fáil faoin rannán maoiniú atá ar fáil ar an suíomh gréasáin.Léigh a thuilleadh >>
Achoimre

Cuireann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí éagsúla ar fáil d’ealaíontóirí, d’eagraíochtaí, do ghrúpaí agus do choimeádaithe chun tacaíocht a fháil, faoi na hAmharc-ealaíon.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2019 ná Déardaoin an 13 Meitheamh 2019 ag 5:30 p.m.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go dtabharfar Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta isteach chun tacú le hobair san ailtireacht, faoin ailtireacht nó le hobair ailtireachta. Is é seo an dámhachtain is déanaí ón gComhairle Ealaíon chun tacú le hailtireacht mar fhoirm ealaíne.

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Tionscadail Ailtireachta agus ar Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, an 15 Lúnasa 2019.Léigh a thuilleadh >>
Gairmeacha Oscailte 2020

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte chuig ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne na hÉireann chun tionscadail chomhoibritheacha cheannródaíocha a chruthú a bhfuil uaillmhian, tionchar agus scála ag baint leo a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éire na linne seo

Is clár é Gairmeacha Oscailte d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíne chun a gcleachtas a fhorbairt agus a athrú ó bhun agus aird a tharraingt ar a saothar ar scála náisiúnta, agus ealaín ag a bhfuil próifíl ard a bheidh lárnach do shaol daoine a chruthú.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann

Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Chill Dara agus Chill Mhantáin, an Longfoirt agus na hIarmhí, Lú agus na Mí agus ag Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation.Léigh a thuilleadh >>
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.

D’fhógair Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Music Network gur ainmníodh triúr ceoltóirí cónaithe don bhliain 2019 faoi scéim atá cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus bainistithe ag Music Network. Beidh taibhléirithe saor in aisce i Stiúideo dlr LexIcon, Dún Laoghaire, idir an 16 Meitheamh agus an 5 Nollaig 2019, mar chuid de gach ceann de na cónaitheachtaí. Bronnadh cónaitheachtaí d’ealaíontóirí seanbhunaithe ar Éamonn Cagney agus ar Izumi Kimura, agus bronnadh cónaitheacht d’ealaíontóir atá ag teacht chun cinn ar Lara Gallagher roimhe seo.Léigh a thuilleadh >>
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Tá iarratais á lorg ag Cumann Onórach Óstaí an Rí agus ag Compántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó ealaíontóirí ar spéis leo sé mhí a chaitheamh ina gcónaí agus ag obair i dtimpeallacht uathúil Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath 1. Gheobhaidh ealaíontóir amháin deis a bheith ina chónaí agus ag obair in Óstaí an Rí ar feadh tréimhse sé mhí lena chleachtas a fhorbairt timpeall ar théamaí a bhaineann leis an ealaín agus leis an dlí. Cuirfear lóistín ar fáil sa Teach Geata mar aon le liúntas agus maoiniú chun saothar nua a chruthú.

Is é an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas 5pm, Dé Luain an 10 Meitheamh 2019.Léigh a thuilleadh >>
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019

An bhfuil tú rannpháirteach i dtionscadal ealaíon agus sláinte? Ar mhaith leat do shaothar a thaispeáint do lucht féachana níos mó? Cuireann artsandhealth.ie fáilte roimh iarratais ar sparánacht €4000 chun gearrscannán, closchlár faisnéise nó foilseachán a dhéanamh maidir le tionscadal ealaíon agus sláinte.Léigh a thuilleadh >>
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)

Tá iarratais anois á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma don phost mar Oifigeach Forbartha Music GenerationLéigh a thuilleadh >>
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH

Ciarraí, Cill Dara, an Longfort, an Mhí agus Tiobraid Árann ar na chéad cúig chontae eile a bheidh mar chuid de chlár Music Generation.

 

Mar chuid de Music Generation, gheobhaidh gach ceann de na cúig réigiún nua maoiniú chun rochtain ar oideachas ceoil taibhithe inacmhainne a chruthú do leanaí agus do dhaoine ina gceantair féin.Léigh a thuilleadh >>
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh

Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais ag a bhfuil taithí a cheapadh le cuidiú leis an eagraíocht a cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach. Tá Tuairisc iomlán ar an bPost agus Faisnéis d’Iarrthóirí ar fáil anseo.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019

Gach seans go gcruthófar deiseanna nua comhoibrithe, foghlama, malartaithe faisnéise, smaointe nua agus i bhfad níos mó nuair a théann tú i dteagmháil le líonra cultúrtha Eorpach. D’fhéadfaí comhpháirtíochtaí agus tionscadail a bhunú le heagraíochtaí, a bhfuil na suimeanna céanna acu, ó gach cearn den Eoraip mar thoradh ar an líonra agus chuirfeadh na comhpháirtíochtaí sin ar do chumas cur isteach ar chláir mhaoinithe AE lena n-áirítear An Eoraip Chruthaitheach. Tá raon leathan líonraí cultúrtha Eorpacha ann thar neart gníomhaíochtaí agus cleachtas éagsúla, idir chomhaontais neamhfhoirmiúla de ghairmithe cultúrtha agus comhlachtaí ag a bhfuil ballraíocht fhoirmiúil acu.Léigh a thuilleadh >>
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!

Osclófar an chéad Ghairm eile maidir le Soghluaisteacht Ealaíontóirí ar an 2 Meitheamh. 

Cuirfidh an scéim phíolótach soghluaisteachta seo tacaíocht ar fáil do 350-500 turas idirnáisiúnta gearr (15-85 lá) d’ealaíontóirí a oibríonn sna taibhealaíona nó sna hamharc-ealaíona agus a bhfuil cónaí orthu i dtír atá páirteach in An Eoraip Chruthaitheach. Caithfidh na healaíontóirí taisteal chuig tír atá mar chuid den Eoraip Chruthaitheach. Ní mór cuspóir shonraithe agus sainmhínithe a bheith ag na turais seo, cuir i gcás comhoibriú idirnáisiúnta a fhorbairt, páirt a ghlacadh i gcónaitheacht ina ndíreofar ar tháirgeadh nó ar fhorbairt phearsanta, chun obair a chur i láthair i dtír eile nó chun tionscadail a fhorbairt le pobail áitiúla sa tír cinn scríbe.Léigh a thuilleadh >>
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.

Is tionscnamh bliantúil é Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht a thugann aitheantas do scoth na n-údar atá ag teacht chun cinn san Eoraip. Sheol an Coimisiún Eorpach an tionscnamh sa bhliain 2009 agus féadfaidh gach tír a ghlacann páirt sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach, sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, cur isteach ar an gcomórtas. Gach bliain, ceapann giúiréithe i dtrian de na tíortha a ghlacann páirt sa tionscnamh a n-údair rathúla, ag cinntiú go ndéanfar ionadaíocht ar gach tír agus gach teanga thar thréimhse trí bliana.  Tá Éire ar cheann de na tíortha sin sa bhliain 2019.Léigh a thuilleadh >>