San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!

 Tá 17 n-eagraíocht ó Éirinn ina gcomhpháirtithe i dtionscadail nua Chomhair, agus stiúrfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge a dtionscadal, Murals for Communities. 

 

Anuas air sin, is comhpháirtí é Smashing Times sa bhabhta speisialta de Thionscadail Chomhair a bhaineann le Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018. Áirítear leis na gníomhaíochtaí cruthaitheacha léiriú úrnua amharclannaíochta a cuireadh i láthair le haghaidh 60 seó ar fud na hEorpa, cúrsa ríomhfhoghlama, foilseachán, tairseach gréasáin, taispeántas feisteas, taibhiú amharc-ealaíne agus ceardlanna; dhírigh siad uile ar mhiotais na cruthaitheachta agus leag béim ar ghnéithe comónta na hEorpa.

Comhghairdeas le The Ark, Baile Átha Cliath as an DÁ dhámhachtain a bronnadh orthu! Leanfaidh siad ar aghaidh mar chomhpháirtithe sa chéad leagan eile den tionscadal de chuid Push Projectar a dtugtar PUSH+ – tionscadal beag comhair a mhairfidh trí bliana agus a stiúrfaidh Imaginate UK. Cuirfidh an tionscadal leis na hábhair a bhaineann le PUSH agus leis an bhfoghlaim a rinneadh roimhe seo. An-bhliain ba ea í do The Ark mar gheall go bhfuil siad ina gcomhpháirtithe i dtionscadal mór eile dar teideal The Big Bang Project, a bhfuil 12 eagraíocht páirteach ann agus a bhfuil sé mar aidhm aige caighdeán an taibhithe ceoil atá ar fáil do leanaí ar fud na hEorpa faoi láthair a shaibhriú agus a leathnú.

Tréaslaímid leis na hiarratasóirí Éireannacha ar fad ar éirigh leo in 2018 – tháinig méadú 50% beagnach ar líon na n-iarratasóirí ar éirigh leo i mbliana i gcomparáid le 2017! D’éirigh leis an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha le DHÁ Thionscadal Comhair - Imagining Sustainable Glass Network Europe agus Our Many Europes. 

Reáchtálfaimid Ceardlann faoi Iarratas a dhéanamh ar Thionscadal Comhair san fhómhar. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie chun réamhchlárú don cheardlann sin. Táthar ag súil go bhfoilseofar Gairm do Thionscadail Chomhair Eorpacha sa tríú ráithe de 2018 agus meastar go mbeidh an spriocdháta roimh dheireadh na bliana. Má tá tú ag oibriú ar iarratas mar phríomh-chomhordaitheoir nó mar chomhpháirtí, déan teagmháil linn chun eolas agus comhairle a fháil. Tá na múrtha fáilte romhat bualadh isteach chugainn freisin chun labhairt linn! 

 

Tá liosta iomlán de na tionscadail chomhair le comhpháirtithe Éireannacha le feiceáil ach cliceáil anseo.