San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon an chéad Chairt Chustaiméirí dá cuid agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí ar an suíomh gréasáin an mhí seo.

Is cuid lárnach d’obair na Comhairle Ealaíon é seirbhís éifeachtúil éifeachtach d’ardchaighdeán a chur ar fáil”.

Leagtar amach sa Chairt Chustaiméirí na caighdeáin ar féidir le custaiméirí seirbhíse, bídís ina n-ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, comhpháirtithe nó baill den phobail a bheith ag súil leo nuair a bhíonn siad ag plé leis an gComhairle Ealaíon ar an bhfón, i scríbhinn nó má labhraíonn tú béal ar bhéal le duine.  Leagtar síos i gCairt Seirbhíse Custaiméirí na prionsabail atá mar bhonn is mar thaca ag an tseirbhís agus déantar cur síos sa Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí ar an gcaoi a gcuirfidh an Chomhairle Ealaíon na prionsabail sin i bhfeidhm.

Aithnítear sa Phlean Gníomhaíochta an chaoi a dtabharfaidh an Chomhairle Ealaíon na gealltanais a dhéantar sa chairt chun críche agus an chaoi a ndéanfar tuairisciú ar an gcaoi a n-éiríonn léi sa réimse sin.  Leagtar síos ann na céimeanna a thógfaidh an Chomhairle Ealaíon sna trí bliana seo romhainn chun na tiomantais faoi gach ceann den 12 Phrionsabal um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ón Rialtas a chomhlíonadh.