San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €212, 000
Fógra maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, 2018, Babhta 2 (Iúil go Nollaig)
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 31 Lúnasa 2017
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Fógraíonn TG4 agus An Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe séasúr nua do ILDÁNA.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018

Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €40,000 ar a mhéad i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. I gcomhréir le cáipéis beartais na Comhairle Ealaíon Visual Artists’ Workspaces in Ireland – A New Approach (DOC, 0.18 MB), tá sé mar aidhm leis an scéim seo cabhrú le spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí atá i mbun oibre agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú d’amharc-ealaíontóirí cónaitheacha.

Dámhfar deontas suas le €40,000 faoin scéim i dtreo costais reatha amhail solas, teas, cíos, costais riaracháin agus/nó costais oiriúnacha tuarastail. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar chostais chaipitil tríd an scéim seo.

 

Tuilleadh eolais

Feic ar www.visualartists.ie

 

Spriocdháta

Is é 5.30 p.m. an Déardaoin, an 12 Deireadh Fómhair 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Sonraí teagmhála

 

Bernadette Becher

Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Ealaíontóirí Radharcacha Éire
Windmill View House,

4 Sráid Oliver Bond,

Baile Átha Cliath 8.

T: 01 6729488

Ríomhphost: bernadette@visualartists.ie