San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir

Is é Age & Opportunity an eagraíocht náisiúnta a chuireann réimse deiseanna ar fáil do dhaoine scothaosta ar mhaith leo páirt níos mó a ghlacadh sna healaíona, an cultúr, an spórt, an ghníomhaíocht choirp, an t-oideachas agus an fhorbairt ghairmiúil.

 

Tá sé mar aidhm againn daoine atá 50 bliain d’aois agus níos sine a spreagadh chun saol fuinniúil sásúil a chaitheamh le go mbeidh siad níos gníomhaí, níos rannpháirtí, níos cruthaithí agus níos spreagtha.

 

Is clár tiomnaithe ealaíon agus cultúir é Age & Opportunity a bhíonn ar siúl ar feadh na bliana i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann. Reáchtálaimid réimse tionscnaimh chruthaitheacha, ó Fhéile na Bealtaine a bhfuil an-chlú uirthi agus a bhíonn ar siúl ar feadh mhí na Bealtaine ar fad gach bliain go himeachtaí beaga eile, turais lae a eagraítear go dtí músaeim, dánlanna agus cónaitheachtaí ealaíontóirí. Ar cheann de na tionscnaimh a mbíonn an-tóir air tá ‘Cairde Cultúir’ lena gcruthaítear líonraí áitiúla de dhaoine a bhfuil suim acu sna healaíona agus sa chultúr agus a théann chuig imeachtaí cultúir le chéile.

 

Faightear maoiniú dár gcuid oibre den chuid is mó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ó Spórt Éireann agus ón gComhairle Ealaíon.

 

 

Tá earcaíocht á déanamh againn faoi láthair le haghaidh

Bainisteoir Cúnta don Chlár Ealaíon agus Cultúir

 

Ní mór d’iarratasóirí cuntas teiste cúig bliana ar a laghad de thaithí agus de shaothar a bheith acu i réimse bhainistíocht na n-ealaíon nó an chultúir. Tá cáilíocht ar leibhéal céime i réimse a bhaineann leis na healaíona nó a coibhéis inmhianaithe.

 

Is post lánaimseartha atá i gceist, 37.5 uair in aghaidh na seachtaine ó Luan go hAoine. Tá socruithe oibre fleisc-ama i gceist.

 

Conradh sainchuspóra bliana atá i gceist leis an bpost seo agus féadfar é a athnuachan faoi réir feidhmíochta agus infhaighteacht maoinithe.

 

Tuarastal €40,000

 

Tá sainchuntas iomlán an phoist agus sonraíocht faoin bpearsa ar fáil ar ár suíomhanna gréasáin www.ageandopportunity.ie agus www.bealtaine.com.

 

Seol CV agus litir chumhdaigh chuig:

Margaret Roe,

An Bainisteoir Acmhainní Daonna,

Age & Opportunity,

Foirgneamh Phádraig,

Institiúid Oideachais Marino,

Ascaill Uí Ghríofa,

Baile Átha Cliath 9

(nó Margaret.Roe@ageandopportunity.ie) faoi 9.30 am Dé Luain, 30 Iúil 2018.

 

Tionólfar na hagallaimh ag tús mhí Lúnasa 2018.

 

Fostóir comhionannas deiseanna is ea Age & Opportunity.