San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Camchuairt Ignite – Silent Moves

Na sárscannáin dhubha agus bhána le Buster Keaton, Charlie Chaplin agus Harold Lloyd is bun le Silent Moves, scannán 28 nóiméad gan focail ina gcuirtear béim mhór ar an ngluaiseacht agus ar an mím. Úsáidtear teicnící beochana íomhá ar íomhá agus móitífeanna ropánta, rud a fhágann go bhfuil aeistéitiúil ar leith ag an scannán, mar aon le fuaimrian beo den scoth. Beidh dhá léiriú i ngach ionad: nóinléiriú dírithe ar scoileanna agus ar ghrúpaí pobail agus seó tráthnóna a mbeidh fáilte roimh an bpobal i gcoitinne chuige. Beidh ceoltóirí ag seinm an fhuaimriain ar an bpianó, an veidhlín, viola agus cnaguirlisí ag léiriú an tráthnóna agus reáchtálfar seisiún ‘Buail leis na Déantóirí’ le ceoltóirí rannpháirteacha ón tionscadal, agus le hionadaithe ó Ionad Ealaíon Bhéal an Átha agus ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

D’oibrigh an físealaíontóir Aideen Barry le grúpa 23 ealaíontóirí atá faoi mhíchumas ó dhá thionscadal de chuid Chúram an Iarthair atá lonnaithe i mBéal an Átha – Ionad Oiliúna Ridgepool agus Scannán Technologies. Bhí an Damhsóir agus an Cóiréagrafaí clúiteach Emma O’Kane ag obair in éineacht le Aideen.  Rinneadh an scannán ar an láthair i mBéal an Átha, agus tá teachtaireacht láidir le fáil ann maidir le tuairimí i leith an mhíchumais. Scannán álainn atá ann a bhfuil idir ghreann agus mhothúcháin ann. Seoladh an scannán i mí na Samhna seo caite in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha os comhair lucht féachana mór millteach, agus taispeánadh roinnt uaireanta é i rith mhí Feabhra na bliana seo.

Comhairle Contae Mhaigh Eo a choimisiúnaigh Silent Moves mar chuid de Ignite. Is í an Chomhairle Ealaíon a chuir Ignite ar bun agus tá sí á dearadh agus á bainistiú ag comhpháirtíocht uathúil ina gcuimsítear an Chomhairle Ealaíon, Arts & Disability Ireland (ADI), Comhairle Cathrach Chorcaí, Comhairlí Cathrach agus Contae na Gaillimhe, agus Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Is é Ignite an infheistíocht is mó in earnáil ealaíon agus míchumais na hÉireann riamh. Dearadh an tionscnamh chun an sárthaispeántas is uaillmhianaí in Éirinn de thallann daoine faoi mhíchumas a ghiniúint, treoraithe ag ealaíontóirí agus taibheoirí idirnáisiúnta agus Éireannacha faoi mhíchumas. Bhí na tionscadail Ignite ar siúl in 2014 agus in 2015 i gCorcaigh, i nGaillimh, agus i Maigh Eo. Cuirfear deireadh leis an tionscnamh seo le camchuairt Silent Moves i mí na Samhna 2015.

Is iad seo a leanas na dátaí do na léirithe:

  • Amharclann na Cathrach, Gaillimh: Dé Máirt, an 20 Deireadh Fómhair, 2.30pm & 8pm
  • Institiúid Scannán na hÉireann, Baile Átha Cliath: Dé Céadaoin, an 4 Samhain, 11am & 6.30pm
  • Féile Scannán Chorcaí: Dé Sathairn, an 14 Samhain, 2pm & 6.30pm (á léiriú in Ionad Ealaíon Triskel)
  • Mayo Movie World, Caisleán an Bharraigh: Déardaoin, an 26 Samhain, 8pm

Sonraí breise: déan teagmháil le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha, guthán: 096 73593 http://www.ballinaartscentre.com/

 

Email Software by Newsweaver