San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
The Readers’ Voice
RAISE: Tá Kieran McSweeney ceaptha ag an gComhairle Ealaíon i ról mar Chomhairleoir Infheistíochta Príobháidí.
2023: Iardhearcadh na Todhchaí
Cuairt staidéir ó Bhainisteoirí Ionad Ealaíne na hAfraice Theas chun na hÉireann
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Nuacht ón bPobal
Comhaltacht Scríbhneora do Leanaí
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
The Ultimate Cookbook for Cultural Managers – Taxation of Artists in an International Context
Cad é a shíleann tú faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach? Cén chaoi ar féidir é a fheabhsú?
Gairmeacha reatha ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí
Comhaltacht Scríbhneora do Leanaí

Tá Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, i gcomhar le hOllscoil na Banríona i mBéal Feirste, ag lorg léirithe spéise i gComhaltacht Scríbhneora nua do Leanaí dar luach £15,000 sa bhliain. 


Post:
Comhaltacht Scríbhneora do Leanaí
Láthair:Ionad Seamus Heaney don Fhilíocht, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste
Faoi stiúir: Grúpa Stiúrtha Oidhreacht Heaney de chuid QUB/ACNI
Tréimhse an cheapacháin:Dhá bhliain – páirtaimseartha
Uaireanta oibre: Solúbtha (le socrú). Is ag uaireanta frithshóisialta a bheidh cuid de na huaireanta sonraithe.
Spriocdháta: Dé Céadaoin, an 15 Márta 2017
Táille oinigh: £15,000 sa bhliain
Dáta measta an agallaimh: Dé Céadaoin, an 22 Márta 2017


RÁITEAS EAGRAÍOCHTÚIL

Tá raon gníomhaíochtaí forbartha i gcomhpháirt ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, chun oidhreacht Seamus Heaney a chinntiú do Bhéal Feirste agus do Thuaisceart Éireann. Táthar ag súil go soláthrófar leis an tionscnamh comhpháirteach seo spreagadh agus tacaíocht do bhua na scríbhneoireachta cruthaithí i measc na glúine reatha agus sna glúine amach anseo.

Oibreoidh an Comhalta i gcomhar le foireann Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus le heagraíochtaí seachtracha chun ceardlanna a chur ar fáil agus cuairt a thabhairt ar scoileanna (idir bhunscoileanna agus mheánscoileanna) ar fud Thuaisceart Éireann.

Is é £15,000 sa bhliain luach na comhaltachta, agus beidh na gníomhaíochtaí ar siúl i rith na bliana acadúla: tá an dáta tosaithe agus na huaireanta le socrú.

Déanfaidh painéal saineolaithe ón dá chomhpháirtí athbhreithniú ar CVanna gearra agus ar thograí faoi bhun 2,000 focal ar fad ó scríbhneoirí.

Ní mór iad sin a chur isteach i gcóip chrua nó ar ríomhphost chuig hr@artscouncil-ni.org faoi 4.00 i.n. Dé Céadaoin, an 15 Márta 2017.

Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann
1 The Sidings, Antrim Road, LISBURN BT28 3AJ, Tuaisceart Éireann

Tá tuilleadh sonraí le fáil ar http://artscouncil-ni.org/news/new-childrens-writers-fellowship

Email Newsletter Software by Newsweaver