San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Féile Nuacheoil Bhaile Átha Cliath 2017 sa Mhárta le Thomas Adès agus Gerald Barry ina bun
Cinntí Scéim na bhFoilseachán/Teideal ar Theideal 2017
The Reader’s Voice
Táthar ag díriú ar Chumadóirí Éireannacha le tréchleas mórghradam
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017
Scéim Ensembles na nÓg 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair na Gairme Oscailte 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Nuacht ón bPobal
An babhta coimisiúnaithe le haghaidh ‘ilDÁNA’
Gairm d’Ealaíontóirí le haghaidh New Voices of Ireland
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí
Comhairliúchán Poiblí
Gairm oscailte do scríbhneoirí damhsa faoi bhláth chun athbhreithniú a dhéanamh ar thaibhithe Fhéile Spring Forward 2017 in Aarhus, an Danmhairg ón 28-30 Aibreán.
Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Damhsa agus Téatair an 14 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 pm Déardaoin, an 13 Aibreán 2017. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

 

Airítear ar na scéimeanna:

 

Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa – Is é cuspóir na scéime seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo.

 

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 

 • damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú in áiteanna éagsúla ar fud na réigiún;
 • deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin;
 • deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.

 

Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair – Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt d’ealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an t-ealaíontóir téatair gach a bhfuil i gceist go sonrach leis an gclár oibre a dhearadh i gcomhar leis an údarás áitiúil agus/nó leis an ionad.

 

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 

 • deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí téatair ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin;
 • deiseanna a chur ar fáil d’aonaid agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas téatair a fhorbairt ina gceantar;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha téatair a spreagadh;
 • cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

 

Scéim Maoinithe um Fhorbairt Ealaíontóirí Téatair – Is é cuspóir na scéime seo ná deis a chur ar fáil d’eagraíochtaí téatair agus d’eagraíochtaí ealaíon eile cláir oiliúna nó forbartha a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair aonair i dtimpeallacht faoi mheantóireacht, nó deiseanna a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair a smaointe forbartha féin a mholadh d’eagraíochtaí.

 

Is iad seo a leanas aidhmeanna na scéime:

 

 • deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí téatair a gcleachtas a fhorbairt ar bhealach faoi thacaíocht;
 • deiseanna a chur ar fáil d’eagraíochtaí a thugann faoi thionscnaimh forbartha agus/nó oiliúna chun na gníomhaíochtaí sin a mhaoiniú go díreach;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí forbartha agus oiliúna a spreagadh sa téatar gairmiúil.

 

Scéim Maoinithe um Chomhroinnt Acmhainní Téatair – Is é cuspóir na dámhachtana seo ná deis a chur ar fáil d’eagraíochtaí acmhainní riaracháin agus léirithe a chomhroinnt le roinnt ealaíontóirí téatair aonair thar thréimhse shonraithe ama.

 

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 

 • cúnamh riaracháin agus/nó léirithe a chur ar fáil d’ealaíontóirí téatair[1] maidir le tionscadail agus smaointe a fhorbairt;
 • deiseanna a chur ar fáil d’eagraíochtaí a éascaíonn forbairt thionscadail na n‑ealaíontóirí téatair, agus a thacaíonn leo, chun na gníomhaíochtaí sin a mhaoiniú go díreach;
 • pleanáil straitéiseach agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí um chomhroinnt acmhainní a spreagadh sa téatar gairmiúil.

 

Is féidir na sonraí faoi gach scéim a léamh i ndoiciméid threoracha a bheidh ar fáil ar an suíomh Gréasáin roimh an spriocdháta.[1] Is é an sainmhíniú atá ar ‘ealaíontóir téatair’ chun críche na dámhachtana seo ná duine aonair atá ag saothrú go príomha mar ealaíontóir gairmiúil i gcáil chruthaitheach, theicniúil agus/nó bhainistíochta i gcomhthéacs an téatair. D’fhéadfadh stiúrthóir, léiritheoir, aisteoir, drámadóir nó dearthóir a bheith i gceist.

Email Software by Newsweaver