San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foireann na Scoileanna Ildánacha á Fógairt ag an gComhairle Ealaíon
Age & Opportunity – Féile na Bealtaine, 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2017: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 25 Eanáir 2018, 5.30 p.m
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / Réamhphleanáil 2019
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018
Nuacht ón bPobal
Gairm Oscailte ar Shraith Máistir-Ranganna 1 de chuid Belltable: Connect a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi faoin Scéim um Fhorbairt Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018 ón 1 Nollaig 2017. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Moltar d’iarratasóirí atá ag lorg tacaíochta le haghaidh na ndeiseanna incháilithe go léir a n-iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal, ach nach déanaí ná ceithre seachtaine roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal. Cuirtear in iúl duit nach féidir leis an gComhairle Ealaíon measúnú a dhéanamh ar iarratais a fhaightear níos lú ná ceithre seachtaine roimh an dáta a bhfuil sé i gceist dul ag taisteal.

 

Beidh maoiniú ar fáil sna foirmeacha ealaíne/réimsí cleachtas ealaíon seo a leanas: Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna hEalaíona, Sorcas, Damhsa, Scannán, Litríocht, Ceol, Ceoldrámaíocht, na Sráidealaíona agus Seónna, Amharclannaíocht, na hEalaíona Traidisiúnta, Ionaid, na hAmharc-ealaíona, agus Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.

 

Amharc ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil.