The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí.

Dé hAoine, 24 Meán Fómahir.

.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair

Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ.Léigh a thuilleadh >>
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair

Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh.Léigh a thuilleadh >>
RAISE

Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021

Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Óstálfaidh Rachel West agus Bea Kelleher deiseanna maoinithe agus pléifimid leis na deiseanna maoinithe céanna atá le teacht mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon agus cén chaoi le hiarratas chur isteach. Beidh an chéad chlinic eile ar siúl ar 23 Meán Fómhair ag 11.00am agus beidh sé ar siúl ar Zoom.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021

Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  Tacófar le scannán amháin in 2021.Léigh a thuilleadh >>

na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail

Seolfaidh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) pobal eolais agus nuálaíochta ag díriú ar earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar thionscail. Léigh a thuilleadh >>


Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh

Tá Music Network ar thóir Bainisteora Cumarsáide chun Straitéis Cumarsáide Music Network a fhorbairt, agus príomhról a bheith acu i bhforbairt agus i seachadadh ár bPolasaí Straitéisigh agus inár Straitéis Éagsúlaithe Ioncaim. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNCommsMngr. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 4.00 pm.Léigh a thuilleadh >>
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh

Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNOpsAdmin. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 12 meán lae.Léigh a thuilleadh >>