San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018

 

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile de na Gairmeacha Oscailte an 20 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 pm Déardaoin, 19 Aibreán 2018. Glacfar le hiarratais ar shuíomh Gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

Gairmeacha Oscailte

Tacaíonn na Gairmeacha Oscailte le saothar sármhaith bunaidh agus uaillmhianach a chruthú. D’fhéadfadh an saothar sin a bheith comhoibritheach agus/nó turgnamhach. 

Spriocdháta

17:30, Déardaoin, 19 Aibreán 2018

Uasmhéid na dámhachtana

Sraith 1: Forbairtí              €10,000

Sraith 2: Cruthú        €350,000

Foirm agus cleachta(i)s ealaíne

Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna healaíona, Sorcas, Damhsa, Féilte agus imeachtaí, Scannán, Litríocht, na hEalaíona áitiúla, Ceol, Ceoldrámaí, Ealaíona sráide, Amharclannaíocht, na hEalaíona traidisiúnta, Ionaid tionóil, na hAmharc-ealaíona, Daoine óga, leanaí agus oideachas

Cineál iarratasóra

Gach cineál

Iarratas comhoibritheach indéanta?

D’fhéadfadh na tionscadail a bheartaítear mar fhreagairt do na Gairmeacha Oscailte a bheith i bhfoirm ealaíne ar bith, i réimse cleachtais ealaíon ar bith nó d’fhéadfaidís a bheith trasdisciplíneach.

An Próiseas iarratais

Soláthrófar sonraí iomlána an phróisis iarratais i dtreoirlínte na scéime.

 

Treoirlínte

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar cónaitheoirí de chuid (Phoblacht) na hÉireann iad. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid (Phoblacht) na hÉireann iad. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin le healaíona (Phoblacht) na hÉireann. Ní mór do thograí a fhaightear ó eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon faoi Mhaoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó d'Ionaid Tionóil fianaise a sholáthar gur tionscadal eisceachtúil atá i gceist agus go bhfuil sé taobh amuigh de shainchúram a ngníomhaíochtaí maoinithe.