San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!

Osclófar an chéad Ghairm eile maidir le Soghluaisteacht Ealaíontóirí ar an 2 Meitheamh. 

Cuirfidh an scéim phíolótach soghluaisteachta seo tacaíocht ar fáil do 350-500 turas idirnáisiúnta gearr (15-85 lá) d’ealaíontóirí a oibríonn sna taibhealaíona nó sna hamharc-ealaíona agus a bhfuil cónaí orthu i dtír atá páirteach in An Eoraip Chruthaitheach. Caithfidh na healaíontóirí taisteal chuig tír atá mar chuid den Eoraip Chruthaitheach. Ní mór cuspóir shonraithe agus sainmhínithe a bheith ag na turais seo, cuir i gcás comhoibriú idirnáisiúnta a fhorbairt, páirt a ghlacadh i gcónaitheacht ina ndíreofar ar tháirgeadh nó ar fhorbairt phearsanta, chun obair a chur i láthair i dtír eile nó chun tionscadail a fhorbairt le pobail áitiúla sa tír cinn scríbe.

Déanfaidh an clár, an Eoraip Chruthaitheach, de chuid an Aontais Eorpaigh trialacha, le tionscadail cosúil le i-Portunus, maidir leis an mbealach is fearr le soghluaisteacht thrasteorann a éascú d’ealaíontóirí. Beidh an cineál soghluaisteachta seo ina Ghníomh buan faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, don tréimhse 2021-2027.

Tá tuilleadh faisnéise faoin ngairm le fáil anseo: www.i-portunus.eu/.