San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon

Bhí Scoileanna Ildánacha an-ghnóthach le linn an fhómhair agus díríodh ar oiliúint agus ar an bhforbairt le linn na tréimhse sin.  Bhí an fhoireann i mbun teagmhála agus oiliúna le 47 Comhlach Cruthaitheach agus níos mó ná 350 ionadaí ón 150 scoileanna píolótacha. Bhí tiomantas na scoileanna na healaíona agus sa chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na scoile le feiceáil go tréan le linn na hoiliúna seo bhí siad an-díograiseach maidir leis na féidearthachtaí atá ann foghlaim sna healaíona agus tríd na healaíona agus tógfaidh siad na cuir chuige sin ar ais le cur i bhfeidhm ina bpobail scoile féin.  Ar cheann de phríomhaidhmeanna an tionscnaimh tá ról lárnach a thabhairt do leanaí agus do dhaoine óga sa phróiseas seo agus cuireadh lá oiliúna ar fáil do na Comhlaigh Chruthaitheacha ón bhfoireann iontach ag Hub na nÓg – Guthanna Óga i gCinnteoireacht, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.   

Thosaigh na Comhlaigh Chruthaitheacha ag bualadh lena scoileanna agus ar na chéad chéimeanna ina gcuid oibre le chéile.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.artscouncil.ie/ga/scoileanna-ildánacha/

Téigh chuig www.artscouncil.ie/creative-schools/pilot-schools/ chun breathnú ar liosta iomlán den 150 scoil a roghnaíodh le bheith páirteach sa chéim phíolótach de Scoileanna Ildánacha.

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.