San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí atá ag teacht aníos le haghaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
meabhrúchán: Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017
Imeachtaí atá ag teacht aníos le haghaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Translating Anne Enright

Cuireann Acadamh Ríoga na hÉireann, i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon agus an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Translating Anne Enright, i láthair.

Chun European Day of Languages (Lá Eorpach na dTeangacha) agus International Translation Day (An Lá Idirnáisiúnta Aistriúcháin) 2016 a cheiliúradh beidh comhrá ag Anne Enright le ceathrar aistritheoirí faoin cuid saothair. Sergio Claudio Perroni (an Iodáil), Hans-Christian Oeser (an Ghearmáin), Isabelle Reinharez (an Fhrainc) agus María Porras Sánchez (an Spáinn).

Díreofar sa phlé ar cheisteanna amhail aistriú cultúrtha, Éireannachas, téacsanna do-aistrithe, margaí agus lucht éisteachta/féachana. Beidh léimh ann chomh maith ó shleachta roghnaithe de chuid shaothair Enright.

Déanfaidh Anne O’Connor, an Rannóg Iodáilise, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ball de Staidéar Teangacha, Litríochta, Cultúir agus Cumarsáide Acadamh Ríoga na hÉireann cathaoirleacht ar an bplé.

Beidh fáiltiú fíona ann i ndiaidh an phlé ag 6.45pm

  • Láthair: Acadamh Ríoga na hÉireann, 19 Sráid Dawson, Baile Átha Cliath 2
  • Dáta agus Am: 5pm, an 27 Meán Fómhair 2016
  • Ticéid: Ní mór a chur in áirithe. €5/€3 ar lascaine. Féach: www.ria.ie/events


Léacht bliantúil: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan Goes Mad In New York

Soláthróidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Anne Enright, a léacht bliantúil an Deireadh Fómhair seo i Luimneach agus i mBéal Feirste. An Irishwoman Abroad: Léiríodh Maeve Brennan Goes Mad In New York den chéad uair ag New York University mar chuid de chónaitheacht Anne ansin agus léiríodh é níos déanaí mar intreoir ar eagrán nua de The Springs of Affection, a d’fhoilsigh The Stinging Fly Press.


Luimneach
Dáta agus am: 6 Deireadh Fómhair ar 6.30pm
Láthair: Ollscoil Luimnigh, Luimneach, V94 T9PX


Béal Feirste
Dáta agus am: 20 Deireadh Fómhair ar 6.30pm
Láthair: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Bóthar na Banríona, Béal Feirste, BT7 1NN

Tá saorchead isteach, ach ní mór áit a chur in áirithe. RSVP faoin 30 Meán Fómhair chuig Jen Coppinger, Bainisteoir Tionscadail, Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, ag laureate.irishfiction@artscouncil.ie.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver