San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí
ilDÁNA 2021 / 2022
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire
Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre
Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses
An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha
An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí

Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach. Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí airgeadais agus tionscnaimh forbartha do roinnt féilte a phléann leis an aon fhoirm ealaíne amháin chomh maith le féilte ildisciplíneacha. Ina ról mar ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona, cuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí agus tionscnaimh forbartha ar fáil d’fhéilte.

Is mian leis an gComhairle Ealaíon anois Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí a cheapadh chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíocht agus seachadadh seirbhíse araon de. Tá an chomhairle á lorg go príomha:

 

  1. chun iarratas maoinithe a mheas agus a mheasúnú
  2. chun comhairle léirmheastach ar shaothar a sholáthar
  3. chun cabhrú agus breith a dhéanamh ar raon feidhme na hoibre sonraithe ar iarratas ar mhaoiniú,
  4. chun comhairle ghairmiúil a chur ar fáil don Cheannaire Féilte agus Imeachtaí, lena n-áirítear maidir le forbairt leanúnach bheartas na Comhairle Ealaíon agus tacú le straitéisí forfheidhmithe bainteacha.

 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: https://www.etenders.gov.ie/