San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €212, 000
Fógra maidir leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, 2018, Babhta 2 (Iúil go Nollaig)
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtana Deis: an chéad spriocdháta eile – 5.30pm, Déardaoin, an 31 Lúnasa 2017
NUA: Scéim Infheistíochta na bhFéilte - Clinicí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2017
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-ealaíon
Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí, 2018
Fógraíonn TG4 agus An Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe séasúr nua do ILDÁNA.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Count: what the figures say about being a female Irish writer today

Mí Mheán Fómhair beag seo, tabharfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Anne Enright, a léacht bhliantúil dar teideal The Count: what the figures say about being a female Irish writer today.

 

Ag labhairt di faoin léacht, dúirt Anne Enright, “Is é seo mo chéad fhreagra agus mo fhreagra deireanach ar an gceist sin nach féidir freagra a thabhair uirthi ‘cad é mar atá sé mar bhean ag scríobh i dtraidisiún na hÉireann?’. Iarracht atá ann bogadh thar an reitric agus breathnú ar roinnt fíorstaitisticí faoi ionadaíocht inscne i réimse scríbhneoireachta na hÉireann. Ceiliúradh atá ann chomh maith ar an athrú atá ag tarlú go gasta le cúpla bliain anuas.”   

 

Dáta agus am: 14 Meán Fómhair 2017, 6.30p.m.

Láthair: Téatar na Léachtaí, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Cearnóg Mhuirfean Thiar, Baile Átha Cliath 2

 

Tá saorchead isteach, ach ní mór áit a chur in áirithe trí Eventbrite: https://annual_laureate_lecture.eventbrite.ie

 

Is í Anne Enright an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir uirthi go luath sa bhliain 2015. Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagann sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), ó Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU) agus ó The Irish Times.