San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir

Is é Tradition Now an chéad ócáid i mí Dheireadh Fómhair. Is cuid dár gcomhpháirtíocht é sin leis an gCeoláras Náisiúnta ina dtugtar léargas ar leith ar an bhforbairt a tháinig ar an gceol traidisiúnta. Is é seo an séú sraith de Tradition Now. Is é an aidhm atá againn ná a chur in iúl gur foirm ealaíne shofaisticiúil é an ceol traidisiúnta a bhíonn ag athrú de shíor agus atá in ann dul i dtreonna nua cé nach ndéantar dochar choíche do shláine na háite as ar tháinig an ceol. Beidh sé ar siúl go dtí Dé Domhnaigh, 6 Deireadh Fómhair, mar sin tá deis agat fós freastal air – cuir ticéad in áirithe anseo

 

Scéal eile, tá breis agus €8 milliún de mhaoiniú do 153 ealaíontóir, eagraíocht agus tionscadal ealaíne díreach fógartha againn trínár gclár Maoiniú Deontais do na hEalaíona agus tríd an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair. Ciallaíonn an infheistíocht sin go mbeidh deis ag luchtanna féachana agus éisteachta ar fud na tíre taithí a fháil ar na léirithe ealaíonta is fearr, idir cheol, rince, amharclannaíocht agus na healaíona traidisiúnta, mar aon le féilte, taispeántais, léamha agus níos mó. Tig leat níos mó eolais a fháil faoi sin anseo.

 

Tá sé fógartha againn freisin go nglacfaidh 150 scoil nua ar fud na hÉireann páirt i dtionscnamh Scoileanna Ildánacha 2019-20. Beidh siad in éineacht leis an 150 scoil a bhí páirteach in 2018 agus atá ag leanúint ar aghaidh leis an dara bliain dá n-aistear in 2019-20. Áirítear leis an réimse scoileanna atá páirteach bunscoileanna, meánscoileanna, Ionaid Ógtheagmhála, scoileanna speisialta, scoileanna DEIS, scoileanna tuaithe, scoileanna uirbeacha agus Gaelscoileanna.

 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha de chlár Éire Ildánach an Rialtais chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá an-bhród ar an gComhairle Ealaíon gur cuireadh de chúram orainn an clár a sholáthar. Déanfaidh na scoileanna go léir an tionscadal a cheiliúradh ag tús mhí na Samhna. Beidh roinnt díobh ag bailiú le chéile ar feadh cúig lá i gcúig ionad ar fud na tíre – scaoilfear na mionsonraí go léir an mhí seo chugainn. Bí ar an airdeall: is seachtain an-chruthaitheach a bheidh inti!

 

 

Le gach dea-ghuí,

 

Orlaith McBride
An Stiúrthóir