San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Clinicí le haghaidh Scéim Infheistíochta na bhFéilte a bheidh ar siúl in Éirinn i Márta agus Aibreán 2018. Ceapadh na clinicí chun tacú le féilte ar mian leo iarratas a dhéanamh ar cheachtar den dá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (féach thíos chun tuilleadh sonraí a fháil faoi na dátaí chun iarratas a dhéanamh).

Ceapadh na clinicí chun féilte a threorú tríd an bpróiseas iarratas agus chun tuilleadh faisnéise a thabhairt maidir leis an scéim. Beidh cur i láthair ann agus ansin seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin.

Dátaí na gClinicí

Dánlann Ealaíne Crawford, Corcaigh

Corcaigh

08/03/2018

2-4 pm

Glór, Inis

An Clár

21/03/2018

2-4 pm

Ionad Ealaíon an Droichid, Droichead Átha

26/03/2018

2-4 pm

Amharclann & Ionad Ealaíon Bhiorra, Biorra

Uíbh Fhailí

03/04/2018

2-4 pm

 

Féach ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh eolais a fháil faoi Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Tabharfar áit do dhaoine sna clinicí de réir mar a thagann siad isteach.