San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr

Is cúis bhróid doArts & Disability Ireland agus John F Kennedy Center for the Performing Arts Office of VSA and Accessibility glao ar thairiscintí a fhógairt le haghaidh Cruinniú Mullaigh Eorpach dar teideal From Access to Inclusion 2020 a bheidh ar siúl idir an 11 agus an 14 Bealtaine, i mBaile Átha Cliath, Éire.

Glacfaidh ADI agus The Kennedy Center le tairiscintí i gcomhair aon cheann de na cineálacha seisiún a leagtar amach thíos. Is é meán oíche GMT/UTC, Dé Máirt, 12 Samhain 2019 an spriocdháta i gcomhair achoimrí.

From Access to Inclusion 2020, Cruinniú Mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr ina dtiocfaidh saineolaithe agus urlabhraithe idirnáisiúnta ar an rochtain le chéile chun bealaí a fhiosrú inar féidir eispéiris ealaíon agus cultúrtha gan stró, ina bhfuil an duine rílárnach iontu a chur ar fáil trí chlár dinimiciúil ar a bhfuil spreagaitheascóirí, painéil phlé, eiseamláirí, cás-staidéir agus taispeántais.  Cuirfear deis úr ar fáil leis an gCruinniú Mullaigh seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun gach duine a chuimsiú agus fáilte a chur roimh gach duine sna healaíona. Beidh clár d’imeachtaí cultúrtha ar siúl sa tráthnóna agus beidh freastalaithe an chruinnithe in ann rochtain agus cuimsiú i bhfeidhm a fheiceáil lena súile féin.

Áirítear i measc na gcineálacha seisiún a bheidh ag an gCruinniú Mullaigh:

Ceardlanna ar Thógáil Cumais: ceardlanna cuimsitheacha, praiticiúla ar an bhforbairt ghairmiúil ina rachfar i ngleic le hábhar ar leith a bhaineann le rochtain ar na healaíona chultúrtha. Féadfar ceardlanna ar thógáil cumais a chur ar siúl ar feadh dhá uair an chloig, ceithre uair an chloig nó ocht n-uair an chloig, agus d’fhéadfaí iad a reáchtáil arís ar laethanta éagsúla idir an 11 agus an 12 Bealtaine in ionaid tionóil chultúrtha ar fud chathair Bhaile Átha Cliath.  Ní mór go mbeadh gné idirghníomhach ina nglacfadh foghlaimeoirí fásta páirt ann mar chuid de gach Ceardlann ar Thógáil Cumais agus is féidir iad a chur ar fáil i bhformáidí éagsúla:

 • Seomra Ranga – Cuirfear leideanna, uirlisí agus acmhainní praiticiúla ar fáil sna seisiúin seo. D’fhéadfadh na freastalaithe an t-eolas a úsáid ansin chun tús a chur le feachtais, cláir nó sheirbhísí, nó chun na cinn atá ann cheana féin a fheabhsú.
 • Tógáil Scileanna – Deartar na seisiúin phraiticiúla seo chun scil úsáideach a mhúineadh do na freastalaithe.
 • Meitheal Machnaimh – Cuirfear deiseanna cuir agus cúitimh ar fáil sna seisiúin idirghníomhacha seo atá bunaithe ar phlé.

Cruinniú Mullaigh ‘From Access to Inclusion’: Reáchtálfar clár spreagúil de spreagaitheascóirí, painéil phlé, cás-staidéir agus taispeántais ag Ionad Comhdhála Printworks, Caisleán Bhaile Átha Cliath ar an 13 agus an 14 Bealtaine.   Táthar ag súil go gcuirfear deis ar fáil leis an gcruinniú mullaigh seo le smaointe a mhalartú agus le bealaí nua agus nuálacha a aimsiú chun gach duine a chuimsiú agus fáilte a chur roimh gach duine sna healaíona. Bainfear é sin amach trí na formáidí seo a leanas:

 • Eiseamláirí: Láithreoireachtaí neamhfhoirmiúla a mhairfidh 15 nóiméad agus a thabharfar ag cruinnithe boird ag a bhfuil idir 10 agus 15 rannpháirtí.
 • Painéil Phlé: Comhráite ag a mbeidh cathaoirleach agus a mhairfidh uair amháin ina ndéanfar plé cuimsitheach ar dhearcthaí nó cuir chuige éagsúla ar aon ábhar amháin.
 • Cás-Staidéir: Láithreoireachtaí deich nóiméad ina ndéanfar machnamh ar na bealaí nuálacha inar féidir gach duine a chuimsiú sna healaíona agus fáilte a chur roimh gach duine.
 • Taispeántais: Láithreoireachtaí cúig nóiméad ar an teicneolaíocht nua a chuidíonn le heispéiris ealaíon, chultúrtha agus cuairteoirí a dhéanamh níos inrochtana. 

Glacfaidh ADI agus The Kennedy Center le tairiscintí i gcomhair aon cheann de na cineálacha seisiún thuasluaite.

Is mian leis an ADI agus The Kennedy Center go ndíreofar ar na téamaí seo a leanas sna haighneachtaí:

 • Seirbhísí agus Cláir Rochtana
 • Beartas Inrochtaineachta
 • Léiriúcháin, Taispeántais nó Eispéiris Cuairteoirí atá Inrochtana go hAeistéitiúil
 • Seirbhís do Chustaiméirí agus Oiliúint Foirne
 • Measúnú agus Taighde
 • Ceannaireacht agus Abhcóideacht
 • Riachtanais Dhlíthiúla (i ndlínsí difriúla)
 • Forbairt Lucht Féachana/Éisteachta agus Margaíocht
 • Oideachas, For-rochtain agus Rannpháirtíocht an Phobail
 • Comhaontú agus Pleanáil Eagraíochtúil
 • Teicneolaíocht
 • Dearadh Uilíoch

 

Faigh níos mó faisnéise ANSEO nó tabhair cuairt ar www.adiarts.ie

 

Tá leagan den treoir agus den fhaisnéis tacaíochta ar féidir a phriontáil le fáil ANSEO

 

Ar mhaith leat freastal ar an gCruinniú Mullaigh? Cláraigh do shuim san imeacht inniu tríd an nasc SEO

 

Tá ríméad ar ADI a bheith ag comhoibriú le The Kennedy Center ar an tionscnamh seo. Tá an Cruinniú Mullaigh seo bunaithe ar chomhdháil de chuid The Kennedy Center, Leadership Exchange in Arts and Disability (LEAD®), an chomhdháil is mó i Meiriceá Thuaidh ar a bhfreastalaíonn saineolaithe agus urlabhraithe rochtana.