San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016

Le linn na comhdhála, ríomhfar dán na gcleachtas i ngort na n-ealaíon agus an mhíchumais le deich mbliana anuas in Éirinn, ag tarraingt ar shaineolas náisiúnta agus idirnáisiúnta i réimsí éagsúla agus cleachtas ealaíne, rochtain ar na healaíona, agus clárú, ceannaireacht, forbairt agus beartas ealaíon. Imeacht dhá lá a bheidh ann a thabharfaidh deis don lucht freastail téama na comhdhála a chíoradh go mion leis na smaointeoirí, na cumadóirí agus na hurlabhraithe is mó tionchar sa réimse. Beifear in ann breathnú ar shaothair ealaíne den scoth freisin agus cóisir a dhéanamh i gClub Tropicana, atá ar cheann de na clubanna oíche is mó agus is fearr a fhreastalaíonn ar phobal uile na hÉireann. Is é aidhm na comhdhála dul i mbun rannpháirtíocht le sciar leathan den phobal chun caidrimh nua comhpháirtíochta agus comhoibrithe a fhorbairt don am atá le teacht. 

Tá an chomhdháil á reáchtáil ag Arts & Disability Ireland i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, le Ignite agus le neart comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta eile. Beidh sí ar siúl Dé Céadaoin agus Déardaoin, an 27-28 Eanáir 2016, in Amharclann na Cathrach agus sa Dubhlann i nGaillimh. Tuilleadh sonraí le teacht sna seachtainí amach romhainn www.adiarts.ie

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver