San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5.30pm, Déardaoin an 9 Aibreán 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015.
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Do Lucht Féachana a Mhapáil – Seimineár gréasáin an 25 Márta 2015 11am go 12 meán lae


Uirlis é Do Lucht Féachana a Mhapáil a d’fhorbair AIRO don Chomhairle Ealaíon.  Tá seisiún treorach ar líne socraithe ag Lucht Féachana na nEalaíon agus ag an Roinn Forbartha Straitéisí chun an acmhainn seo a úsáid mar aon le hacmhainní ar líne TGI agus mapála eile. Cuireann na huirlisí seo ar do chumas lucht féachana le haghaidh do chuid saothair a aithint agus a thuiscint.

 


AN DÓIGH A N-OIBRÍONN SÉ.

Reáchtálfar an seisiún ar líne, agus beidh tú in ann idirghníomhú le hEoghan McCarthy as AIRO beo ó do dheasc ar Google Hangout. Tabharfaidh Eoghan breac-chuntas ar an gcaoi le “Do Lucht Féachana a Mhapáil” agus uirlisí lena mbaineann a úsáid, agus freagróidh sé do cheisteanna.

 

CÉ DÓ É?

Má d’fhreastail tú ar an seisiún faoin uirlis ag “Fócas ar Lucht Féachana” i mí na Nollag 2014 cuirfidh an seimineár gréasáin seo leis an méid a d’fhoghlaim tú, agus beidh tú in ann ceisteanna a chur ar Eoghan i ndáil le ceann ar bith de na hacmhainní maidir le do lucht féachana a mhapáil. Mura raibh tú ann, agus más mian leat bheith páirteach, beidh réamhrá á thabhairt againn ar na huirlisí roimh ré. Beidh an seisiún úsáideadh do dhuine ar bith a bhfuil ionaid acu san anailís. Seiceáil amach an bhfuil tú ann anseo.

 

CONAS A CHLÁRÓIDH MÉ?

Cliceáil anseo nach déanaí ná 5pm Dé hAoine, an 13 Márta. Tá an seisiún saor in aisce agus spreagaimid thú le ceisteanna a chur roimh ré sa spás atá ar fáil. Tabharfar treoracha mionsonraithe le páirt a ghlacadh sa seimineár gréasáin dóibh siúd a chláraigh roimh an imeacht.
Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, ceardlanna réamhiarratais.

Tá ceardlanna réamhiarratais á reáchtáil ag Lucht Féachana na nEalaíon atá dírithe ar aon eagraíocht nó duine aonair atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair atá ag teacht aníos (spriocdháta Déardaoin, an 7 Bealtaine ag 5.30 pm)   Tá na ceardlanna seo dírithe orthu siúd a bhfuil iarratas déanta acu cheana, agus/nó a rinne camchuairt cheana, mar aon leo siúd a bhfuil iarratas á dhéanamh acu den chéad uair. Osclaíonn an tréimhse iarratas Dé Máirt, an 7 Aibreán, agus bheifí ag súil go mbeadh do chuid smaointe le haghaidh camchuairte curtha le chéile faoi sin agus go mbeidh tú ag ullmhú le hiarratas mionsonraithe a dhéanamh. Tá an cheardlann ar fáil d’iarrthóirí a bhfuil a gcuid smaointe forbartha acu le cuidiú leo le réimsí ar leith agus chun ceisteanna a fhreagairt.

 

Beidh dhá cheardlann ar siúl i nGaillimh, Dé Céadaoin, an 1 Aibreán agus i mBaile Átha Cliath, Déardaoin, an 2 Aibreán.

 
Cliceáil anseo chun clárú le haghaidh na Gaillimhe

agus anseo chun clárú le haghaidh Bhaile Átha CliathClár Forbartha Lucht Féachana – Tosaíonn Léiriú 2015 

 

Ar an 25 Feabhra ag oiliúint de chuid an Irish Times, cuireadh fáilte roimh naoi mac léinn déag, ó eagraíochtaí léirithe Thuaidh agus Theas, chuig a gcéad lá i mbun staidéir.  Cliceáil anseo chun tuairisc faoin lá a fheiceáil.  Bronnfar teastas ar na naoi rannpháirtí dhéag i gCleachtas Bainistíochta ó Ollscoil Uladh agus cuirfidh siad pleananna forbartha lucht féachana ar fáil dá n-eagraíochtaí mar aon le hoibriú ar a bpleanáil straitéiseach, bainistíocht tionscadail agus scileanna ceannaireachta féin mar chuid den obair chúrsa.

 

I mbliana, den chéad uair, tá Lucht Féachana na nEalaíon i bpáirt le Audiences NI agus is as an Tuaisceart seisear de na naoi rannpháirtí dhéag.  Fáiltímid roimh an deis seo chun caidreamh a fhás idir eagraíochtaí léirithe ar oileán na hÉireann.  Reáchtálfar modúl an Mheithimh den chúrsa ag Ollscoil Uladh i mBéal Feirste, ag a mbeidh tuilleadh deiseanna le haghaidh líonrú a dhéanamh.

 

Guímid gach rath ar na mic léinn agus déanaimid comhghairdeas leo as a gcuid ama agus acmhainní a thabhairt chun lucht féachana a fhorbairt dá n-eagraíochtaí.

 

Rang 2015:

1

Cumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn

Allin Gray

2

Pan Pan

Aoife White

3

Music Network

Louise Walsh

4

Corn Exchange

Lucy Ryan

5

TBG&S

Rayne Booth

6

Opera Theatre Company

Sorcha Carroll

7

Na Píobairí Uilleann

Emmett Gill

8

Fishamble

Marketa Dowling

9

Improvised Music Company

Aoife Concannon

10

INYB

Katharine Lewis

11

Foras Ailtireachta na hÉireann

Síle Stewart

12

Decadent

Owen Barnes

13

Age & Opportunity

Joyce Dunne

 

Rannpháirtithe Thuaisceart Éireann

14

Moving on Music

Mick Bonner

15

Golden Thread Gallery

Sarah McAvera

16

Aisling Ghéar

Carrie Anne McAlonan McCrudden

17

Kids in Control

Gráinne Woods

18

Arts & Disability Forum

Chris Ledger

19

Prime Cut Productions

Una Nic Eoin

Email Newsletter Software by Newsweaver