San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.

Is tionscnamh bliantúil é Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht a thugann aitheantas do scoth na n-údar atá ag teacht chun cinn san Eoraip. Sheol an Coimisiún Eorpach an tionscnamh sa bhliain 2009 agus féadfaidh gach tír a ghlacann páirt sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach, sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, cur isteach ar an gcomórtas. Gach bliain, ceapann giúiréithe i dtrian de na tíortha a ghlacann páirt sa tionscnamh a n-údair rathúla, ag cinntiú go ndéanfar ionadaíocht ar gach tír agus gach teanga thar thréimhse trí bliana.  Tá Éire ar cheann de na tíortha sin sa bhliain 2019.

Dúirt Jan Carson ‘Tá fíor ríméad orm gur bhuaigh mé Duais an AE don Litríocht i mbliana. Is údar misnigh é gur cuireadh leabhar atá lonnaithe in Oirthear Bhéal Feirste chun cinn mar leabhar Éireannach, ag dul i ngleic le fadhbanna a mbíonn tionchar acu ar an oileán iomlán”.

Dúirt an Coimisinéir Navracsics an méid seo a leanas: “Léiríonn Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht cruthaitheacht agus éagsúlacht na litríochta Eorpaí agus aithnítear ann tábhacht ár n-earnála leabhar. Tríd an Duais seo agus tríd an gclár, an Eoraip Chruthaitheach, cuidíonn an Coimisiún Eorpach le húdair, le foilsitheoirí, le haistritheoirí agus le díoltóirí leabhar litríocht ar ardchaighdeán agus éagsúil a chur ar fáil do léitheoirí san Eoraip agus níos faide i gcéin. Tréaslaím le gach duine ar bronnadh duais orthu i mbliana.”