English Version

Ailt
Comhaltacht Scríbhneora UCD

Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Lúnasa 
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 111 Lúnasa 2014
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir

Is í Heather Humphreys an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta nua. Cuirim fáilte ó chroí roimpi agus í ag dul i mbun a róil nua. Tá a fhios agam go mbeidh sí ag iarraidh aithne a chur ar an oiread daoine agus is féidir ar fud an phobail ealaíon agus táimid ag tnúth le bheith ag obair léi. Am dúshlánach is ea seo do na healaíona in Éirinn, ach gabhann deiseanna leis sin freisin.

Is léir gur chruthaigh an laghdú i dtacaíocht rialtais mórdheacrachtaí d’eagraíochtaí agus d’ealaíontóirí aonair. Beag beann air sin, leanann na healaíona de bheith ag cur lenár saol náisiúnta ar bhealaí nach mbíonn i gcomhréir leis na hacmhainní a bhíonn á n-infheistiú. Tairbhí amháin na hoibre sin is ea seasamh na hÉireann thar lear, rud a dtacaíonn ár n-ealaíontóirí go mór leis. Cuirtear le cáilíocht na beatha inár bpobail ar an mbealach céanna.

Is rúndiamhair sinn ar bhealach toisc nach féidir obair an ealaíontóra a thomhas ina hiomláine in aon chor. Is gá spás mothúchánach suibiachtúil a bheith ann i gcónaí chun glacadh le healaín. Cé go bhfuil sé gann in Éirinn, is rud inmholta úsáideach é an síorchuardach i gcomhair méadraigh agus ba cheart é sin a shaothrú. Tabharfaidh taighde níos fearr tacaíocht níos fearr do na healaíona. É sin ráite, más gá feabhas a chur ar an mbonn taighde agus eolais a thacaíonn le healaíona na hÉireann mar thosaíocht, níor cheart ach fianaise eimpíreach amháin a chur san áireamh.

Agus iad á bplé san fheasachán seo, is ann do dheiseanna chun cáil na hÉireann a neartú agus feabhas a chur ar shaol an phobail in infheistíochtaí nach mbeifear in ann a thomhas go deo. Sampla amháin den iliomad deiseanna sin is ea an scéim cónaitheachta do na hEalaíona Traidisiúnta , ar comhpháirtíocht í idir an Chomhairle Ealaíon agus an Coláiste Ollscoile, Corcaigh, Comhaltacht Scríbhneoirí Luimnigh , ar comhpháirtíocht í idir Ollscoil Luimnigh agus an Chomhairle.

Is gá d’fhís áititheach do na healaíona bheith cróga go leor chun luach a chur ar rudaí intomhaiste. Feicfidh an tAire Humphreys lena súile féin an brú atá ar an earnáil. Creidim go bhfaighidh sí spreagadh ón misneach agus ón tsamhlaíocht a fheicfidh sí i ngach áit. Tá jab le déanamh aici ar ár son, tá jab le déanamh aici freisin maidir le ról a thabhairt dá comhghleacaithe comh-aireachta agus maidir le iad a spreagadh páirt níos doimhne agus níos díograisí a ghlacadh sna healaíona, iad mar chuid lárnach dar féidir leis an tír a bhaint amach.

Tá jab le déanamh againn freisin don Aire. Is gá don Chomhairle Ealaíon tacaíocht a thabhairt di agus dá feidhmeannaigh, agus an chomhairle is fearr agus an taighde is fearr atá bunaithe ar fhianaise á gcur ar fáil againn dóibh. Is gá dúinn obair a dhéanamh léi chun dea-theistiméireacht a thabhairt di ar an tairbhe ollmhór a bhaineann Éire as na healaíona agus ar an dóigh ar cheart d’Éirinn tosaíocht níos láidre a thabhairt dóibh.  Guímid gach rath ar an Aire agus, thar ceann gach duine sa Chomhairle Ealaíon, táim ag tnúth le bheith ag obair léi.

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride Stiúrthóir


Comhaltacht Scríbhneora UCD

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneoirí (agus béim faoi leith ar an bhficsean), arna maoiniú ag Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta agus trí chúnamh deontais ón gComhairle Ealaíon


Léigh tuilleadh


Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí de cháil idirnáisiúnta atá lonnaithe i Luimneach ar Chomhaltacht Scríbhneora (agus béim faoi leith ar an bhficsean), arna maoiniú Ollscoil Luimnigh agus trí chúnamh deontais ón gComhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Is é 5.30pm Déardaoin an 11 Meán Fómhair 2014 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015. Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinic faisnéise in Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 2 roimh an spriocdháta sin chun comhairle agus faisnéis a chur ar fáil faoin bpróiseas iarratais.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015.


Léigh tuilleadh


Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Táthar ag lorg iarratas ó shárealaíontóirí clúiteacha (ceoltóirí, amhránaithe, rinceoirí) a bhfuil an-teist orthu don fholúntas thuasluaite arna chomh-mhaoiniú ag Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (COC) agus ag an gComhairle Ealaíon. Ó Dheireadh Fómhair 2014 go dtí Meán Fómhair 2015 an tréimhse atá i gceist.


Léigh tuilleadh


Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Cuireann Visual Artists Ireland, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéad i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí.


Léigh tuilleadh


Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon do mhí Lúnasa


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

An mhí seo, fógraíonn an Oifig Cultúir na dáta d’imeachtaí atá ag teacht aníos atá pleanáilte againn timpeall ar iarratais a fhorbairt ar mhaoiniú AE. Cuirimid roinnt faisnéise ar fáil chomh maith ar dhuais oidhreachta Europa Nostra agus roinnt nasc le cuidiú leat maoiniú Horizon 2020 a thuiscint.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver