San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Camchuairt Ignite – Silent Moves
Deontais agus Dámhachtainí
Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta! An Chomhdháil um na hEalaíona agus Míchumas, Eanáir 2016
Breac síos an dáta: Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – cinntí an Dara Babhta, 2015
An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2015 ar oscailt le haghaidh iarratas
Sliocht Óglaigh na Bliana 1916 á Lorg le haghaidh Tionscadal Ceoil Thraidisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead.

Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach an léacht tionscnaimh, Giving Voice: Antigone and the dishonoured dead, i láthair mar chuid den chlár imeachtaí Laureate le haghaidh 2015.

 

Is carachtar i ndráma Gréagach í Antaiginé atá ag impí go bhfaigheadh a deartháir Polynices, reibiliúnach i gcoinne an stáit, adhlacadh ceart. Féachtar sa chéad léacht seo de shraith trí léacht Laureate ar an dráma le Sofaicléas d’fhonn ról ghlór na mban i saol na hÉireann a phlé, agus cad atá i gceist le bheith ag impí ar son na marbh náirithe. 

 

Tabharfar an léacht i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh:

 

7in, 12 Samhain 2015

Acadamh Ríoga na hÉireann, 19 Sráid Dawson, Baile Átha Cliath 2

Tá saorchead isteach ach ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí EVENTBRITE .


6in, 19 Samhain 2015

Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Bóthar an Iarthair, Corcaigh

 Tá cead isteach saor in aisce ar an lá
Is í Anne Enright an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir uirthi go luath sa bhliain 2015. Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagfaidh sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), ó Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU) agus ó The Irish Times.

 

Á chur i láthair i gcomhar le UCD agus UCC

 

Email Software by Newsweaver