<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhaltacht Scríbhneora UCD

Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2015

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Lúnasa 
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 111 Lúnasa 2014

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Tá an scéim seo á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á riar ag Visual Artists Ireland.

 

Cuireann Visual Artists Ireland, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéad i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí. I gcomhréir le doiciméad beartais na Comhairle Ealaíon Visual Artists’ Workspaces in Ireland – A New Approach (DOC, 0.18 MB), tá sé mar aidhm leis an scéim seo cabhrú le spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht is fearr agus is féidir a sholáthar d’fhísealaíontóirí atá i mbun oibre agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú d’fhísealaíontóirí cónaitheacha.

Dámhfar deontas suas le €30,000 faoin scéim i dtreo costais reatha amhail solas, teas, cíos, costais riaracháin agus/nó costais oiriúnacha bhainistíochta. (Ní féidir iarratas a dhéanamh ar chostais chaipitil tríd an scéim seo.)

 

Tuilleadh eolais

Déan tagairt do www.visualartists.ie chun Treoirlínte Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí agus Foirm Iarratais ar líne a fháil.

 

Spriocdháta

Is é 5pm Déardaoin, an 4 Meán Fómhair 2014 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Sonraí teagmhála

 

Niamh Looney

Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2013
Visual Artists Ireland
Central Hotel Chambers
7/9 Cúirt an Dáma
Baile Átha Cliath 2

 

T: 01 6729488

Ríomhphost: niamh@visualartists.ie

 

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver