San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020

Reáchtálfar na seisiúin faisnéise sa tseachtain dar tús an 22 Lúnasa 2019 ag na hionaid seo a leanas:

 

Dé Máirt an 23 Iúil 2019                 The Model

idir 11:30 agus 1:00                         Sligeach

 

Dé Céadaoin, an 24 Iúil 2019        An Chomhairle Ealaíon

idir 11:30 agus 1:00                         70 Cearnóg Mhuirfean

                                                            Baile Átha Cliath 2

 

Déardaoin, an 25 Iúil 2019            Amharclann Lime Tree (Seomra T208)

idir 11:30 agus 1:00                         Luimneach

 

Beimid ann le míniú a thabhairt ar an bhfoirm iarratais agus ar na treoirlínte do bhabhta maoinithe na bliana seo agus chun aon cheist atá agat ar na treoirlínte, ar an gclár maoinithe agus ar Bheartas agus Straitéis nua na Comhairle Ealaíon d’Ionaid Ealaíon 2019 a fhreagairt.

 

Más suim leat freastal ar cheann de na seisiúin seo seol ríomhphost chuig emma.keogh@artscouncil.ie le deimhniú go mbeidh tú i láthair.