San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2022
Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin éascaithe agus léargais
Maoiniú Sorcais, Ealaín Sráide agus Seónna i gcomhair 2022 Athbhreithniú 2022 ar Chlár Maoinithe agus Clinic Dhámhachtain Sparánachta - Déardaoin 20 Eanáir ar líne - ag 11am
Glao Oscailte ar Léiriú Spéise
Iontráil Nuachtlitir Mhí Eanáir 2022
Deontais agus Dámhachtainí
Seoladh Clár Cónaitheachta na Comhairle Ealaíon - Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta
Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022
Fógra maidir le Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Nuacht ón bPobal
Deacrachtaí Teanga á Sárú + Uirlisí Rannpháirtíochta
AN PODCHRAOLADH THE SHAKING BOG Clár 6: GEIMHREADH 2 - Podchraoladh na Féil
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022
Fógra maidir le Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022

Fáilteofar roimh iarratais le haghaidh babhta nua de Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa ón 25 Eanáir agus beidh an spriocdháta ar an 24 Feabhra ar 5.30pm.

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Tá an scéim dírithe go sonrach ar ealaíontóirí damhsa ag obair i gcomhpháirt le hionad ealaíon, le féile agus/nó le húdarás áitiúil (tá údarás áitiúil éigeantach do shnáithe 1).  Baineann dhá shnáithe leis an scéim seo.

Snáithe 1: Cónaitheachtaí iomlána

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo:

  • Cleachtas damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú i gcomhthéacsanna réigiúnacha éagsúla
  • Deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin
  • Deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid ealaíon cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin
  • Forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.

Snáithe 2: Cónaitheachtaí gearrthéarmacha

   Tá sé mar aidhm ag an scéim seo:

  • Tacaíocht a thabhairt do chónaitheachtaí gearrthéarmacha le féile, le hionad ealaíon nó le heagraíocht ealaíon
  • Deis a thairiscint chun comhar a bhunú agus an áit damhsa a fhorbairt le spriocghrúpa daoine
  • Cleachtas damhsa gairmiúil agus pobail a chobhsú i gcomhthéacsanna réigiúnacha éagsúla
  • Deis a sholáthar do chohóirt nua daoine le rochtain a fháil ar dhamhsa ardchaighdeáin.
  • Deis a bheith ann do mheantóireacht le healaíontóirí damhsa cónaithe bunaithe.

 

Beidh treoirlíne nua ar fáil don scéim seo ar an leathanach Cónaitheacht Ealaíontóirí Damhsa ar ár suíomh gréasáin sna seachtainí amach romhainn.