San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Anne Enright fógartha mar an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015 - 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2015
An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 19 Márta 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2015
Priocdhátaí i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim Ensembles na nÓg 2015

Is mian le foireann réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais a chur in iúl go nglacfar le hiarratais do Scéim Ensembles na nÓg 2015 ón Mháirt an 10 Márta 2015 maidir le tionscadail a bheidh ar siúl idir Iúil 2015 agus Meitheamh 2016.

 

Is é príomhchuspóir na dámhachtana sin ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí nó in ensembles. 

 

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.


Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015 ná Déardaoin an 9 Aibreán 2015 ag 5:30 p.m.

 

Tuilleadh faisnéise

 

Tá na treoirlínte maidir le Scéim Ensembles na nÓg 2015 ar fáil le híoslódáil anseo.  Má tá tuilleadh faisnéise uait, téigh i dteagmháil le Karen Whelan, an Cúntóir i leith réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais, ag 01 619 7805 nó Karen.whelan@artscouncil.ie

Email Newsletter Software by Newsweaver