San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Fógrófar Laureate nua na nÓg ar an 17 Bealtaine
Ealaíontóir Scannán Cónaithe Scríbhneoir Scáileáin
Deontais agus Dámhachtainí
Príomhchláir Maoinithe Ioncaim: Spriocdháta d’iarratais luatha
An chéad spriocdháta eile don Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
Spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30i.n., Déardaoin, an 9 Meitheamh 2016
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin, an 14 Iúil 2016
Nuacht ón bPobal
Comhdháil litríochta Words Ireland – an 19 Bealtaine
Comhdháil litríochta Words Ireland – an 19 Bealtaine

Is í an t-údar Joanne Harris, a scríobh Chocolat, a thabharfaidh an príomhaitheasc ag an gcéad chomhdháil náisiúnta litríochta de chuid Words Ireland ar an 19 Bealtaine i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Ag labhairt os comhair stiúrthóirí féilte agus cláraitheoirí imeachtaí, roinnfidh Harris an taithí atá aici ar an gcaoi ar caitheadh léi agus ar íocadh í ag féilte agus ag imeachtaí litríochta.

Tá sé i gceist ag Words Ireland páirtithe leasmhara an tionscail a thabhairt le chéile chun comhrá a chur ar bun ar dhea-chleachtas i leith imeachtaí a chur ar siúl agus chun na dúshláin agus na deiseanna atá roimh léiritheoirí féilte agus imeachtaí a phlé. Beidh údair mhóra le rá, cláraitheoirí imeachtaí agus lucht gairmiúil an tionscail i láthair ag sraith painéal plé i dteannta eagraíochtaí maoinithe agus tacaíochta.

Beidh an chomhdháil an-fheiliúnach do stiúrthóirí féilte, do chláraitheoirí imeachtaí, d’fhoilsitheoirí agus do bhainisteoirí siopaí leabhar, nó do dhuine ar bith a bhíonn ag plé le húdair d’imeachtaí liteartha.


Níl ach costas €20 ar thicéad don chomhdháil lae seo. Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt anseo.

Email Software by Newsweaver