San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Beo agus Digiteach: Déanamh Féile i bhfianaise COVID-19.
Making Tracks – Cónaitheacht Fhíorúil agus Turas Digiteach do Cheoltóirí
An t-údar Gaeilge Áine Ní Ghlinn fógartha mar an séú Laureate na nÓg
Deontais agus Dámhachtainí
Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa – an dara babhta den Chiste um Chultúr Dlúthpháirtíochta na hEorpa fógartha!
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Nuacht ón bPobal
Ailtirí i Scoileanna 2020/2021 – Gairm Oscailte do Scoileanna
RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH
Tá na dátaí i gcomhair Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 2021 de chuid Virgin Media fógartha: 3 Márta – 14 Márta 2021
GLAOCH DO CHOIMEÁDAÍ SNA FÍSEALAÍONA
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2020 – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Teilifís Scoileanna Ildánacha
RIARTHÓIR MUSIC GENERATION CILL CHAINNIGH

Is mian le Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, mar Phríomhpháirtí  Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Áitiúil Chill Chainnigh, Riarthóir a fhostú chun cabhrú le hOifigeach Forbartha Music Generation le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil agus soláthar ginearálta chláir oideachais an taibhithe ceoil de chuid Music Generation i gCill Chainnigh.

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais: Dé Céadaoin, 10 Meitheamh 2020 (12 meán lae) trí ríomhphost chuig: recruitment@kcetb.ie (cinntigh go seolann tú an fhoirm iarratais mar chomhad pdf)

Dáta sealadach agallaimh: An tseachtain dar tús an 22 Meitheamh 2020

 

Tá tuilleadh sonraí agus foirmeacha iarratais le fáil ar www.kcetb.ie

 

Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann is ea Music Generation, ar chuir Music Network tús leis agus atá á chómhaoiniú ag U2, ag The Ireland Funds agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i gcomhpháirt le Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach