The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Meitheamh  24.

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO

Óstálfaidh foireann Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) seimineár gréasáin faoin Dámhachtain Sparánachta DÓLO atá ag teacht aníos Dé Máirt, 7 Iúil. Tá Dámhachtain Sparánachta DÓLO oscailte d’ealaíontóirí aonair ag gach céim dá ngairm-réim atá ag obair le leanaí agus le daoine óga. Is féidir cur isteach ar €5k, €10k nó €15k. Is é an 30 Iúil 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Óstálfar an t-imeacht i gcomhar le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éireann – Oifig Cultúir, agus beidh faisnéis faoi dheiseanna idirnáisiúnta maoinithe d’ealaíontóirí atá ag obair sa réimse seo mar chuid de.



Léigh a thuilleadh >>




Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo

Fógraíonn Create - Éire na hiarratasóirí ar éirigh leo i mbabhta a haon de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 2020.



Léigh a thuilleadh >>




Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis

Tá artsandhealth.ie agus publicart.ie ag lorg samplaí de shaothair ealaíne a coimisiúnaíodh faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín de chuid na Roinne Sláinte idir 2010 agus 2020.



Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2021.



Léigh a thuilleadh >>




Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe

Le maoiniú breise ón Rialtas, tá ríméad orainn a fhógairt go rachaimid ar aghaidh anois leis an Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa.  



Léigh a thuilleadh >>




Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe

Is é Déardaoin, 30 Iúil 2020 @5.30pm an spriocdháta le haghaidh iarratas. Is é cuspóir Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon tacú le healaíontóirí agus le coimeádaithe gairmiúla aonair a gcleachtas a fhorbairt.



Léigh a thuilleadh >>




An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020

Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht, 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020.  Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 21 Iúil 2020.



Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú

Tá próiseas earcaíochta ar bun anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (KWETB) chun Oideachasóirí Ceoil agus Riarthóir lánaimseartha a earcú d’fhoireann Music Generation Kildare.



Léigh a thuilleadh >>




Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde

Is mian le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae Laoise, i gcomhar leis na heagraíochtaí comhpháirtíochta Oifig Ealaíon Chomhairle Chontae Uíbh Fhailí, Oifig Ealaíon Comhairle Chontae na hIarmhí, Anam Beo, Helium Arts, Music Generation (Uíbh Fhailí/an Iarmhí) agus Waterford Healing Arts Trust (WHAT) seirbhísí duine nó daoine a bhfuil cáilíochtaí agus taithí oiriúnacha acu a fháil ar bhonn conartha do sheirbhísí chun tabhairt faoi thionscadal taighde ealaíon, sláinte agus folláine. Glacfar le hiarratais ó dhuine aonair, eagraíocht nó foireann taighde agus ní mór iarratais a chur isteach faoi Déardaoin, 16 Iúil 2020 chuig Claire Meaney, Waterford Healing Arts Trust, claireA.meaney@hse.ie  Tá tuilleadh sonraí, sainchúram iomlán san áireamh, le fáil ó www.waterfordhealingarts.comwhat@hse.ie.



Léigh a thuilleadh >>