San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh thuras staidéir idirnáisiúnta go hÉirinn ar na healaíona sa phobal
Cairt Chustaiméirí agus Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí
Taispeántais atá ar na bacáin ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon
An Ócáid Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: Sebastian Barry, Ómós agus Agallamh le Seán Rocks agus Aíonna Speisialta Mia Gallagher agus Claire Kilroy
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta do Scéim Spás Oibre na nAmharc-Ealaíon, 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí agus spriocdháta na Scéime Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2018
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Nuacht ón bPobal
Taispeántais 52 / Tionscnamh 52 pop-up, Dingle Peninsula
DEISEANNA FOSTAÍOCHTA: Music Generation
Déanann Digital Transformations maoiniú ar sparánacht €10,000 “d’ealaíontóir sa tsochaí dhigiteach”
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2018
DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil
CUIREANN CEOLFHOIREANN AIREAGAIL NA HÉIREANN MÓRSHAOTHAR BARÓCACH AGUS RÓMÁNSÚIL I LÁTHAIR AGUS Í AR CAMCHUAIRT LE DEATH AND THE MAIDEN
Dhuais Zurich as Portráidí aighneachtaí, spriocdháta: 22 Meitheamh 2018
Áras na Scríbhneoirí na hÉireann maoiniú tionscadal Gaeilge faoi stiúir scríbhneoir nua
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár ar Fhorbairt Lucht Féachana d’Eagraíochtaí Cultúrtha
Tá na foirmeacha iarratais agus na treoirlínte le haghaidh Tacaíocht do Thionscadail Aistriúcháin Liteartha ar fáil ar líne anois
Deasc Faisnéise Cultúrtha na hEorpa Cruthaithí ag Tionól Ealaíontóirí Radharcacha Éire 2018
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí) Sraith 2 (Coimeádaithe)

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2018, Babhta 2 ón 12 Meitheamh 2018. Is é 5.30 pm, Déardaoin, 12 Iúil 2018 an spriocdháta don scéim.

Tabhair faoi deara: Beidh dhá shraith ag Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon:

Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí)

Sraith 2 (Coimeádaithe)

 

Beidh Sraith 2: Coimeádaithe mar chuid de Dhámhachtain na nAmharc-ealaíon mar gur cinneadh stop a chur leis an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Amharc-Ealaíon chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dámhachtain mar chuid de straitéis níos leithne i leith acmhainní amharc-ealaíon a fhorbairt ar bhonn áitiúil.

Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, Sraith 2: Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain am agus acmhainní a thabhairt do choimeádaithe chun smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic lena gcleachtas. Díríonn an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann coimeádaithe as tréimhse fhadaithe i mbun coimeádaíochta. Féachtar freisin leis an dámhachtain forbairt a dhéanamh ar na hacmhainní atá ann chun na hamharc-ealaíona a choimisiúnú, a tháirgeadh agus a thabhairt ar camchuairt in Éirinn.

Tabhair do d’aire go mbeidh buiséad ar leith ann do Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, Sraith 2 (Coimeádaithe) seachas an buiséad a bheidh ann do Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, Sraith 1 (Amharc-ealaíontóirí).

 

Is é €15,000 an tsuim is mó a bheidh ar fáil fós faoi Dhámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon.

Beidh na treoirlínte don scéim ar fáil faoin rannán maoiniú atá ar fáil ar an suíomh gréasáin sna seachtainí atá amach romhainn.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le justine.harrington@artscouncil.ie