San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir

Is é aidhm an ghlaoigh seo ná scéim soghluaisteachta trasteorann d’ealaíontóirí agus do ghairmithe sa chultúr a shainaithint agus a thástáil, a bheidh mar chéim tosaigh ansin le haghaidh scéim soghluaisteachta d’ealaíontóirí a chur chun feidhme go hiomlán mar chuid de chlár nua An clár, an Eoraip Chruthaitheach 2021-2027.

 

Leis an tionscnamh seo, beifear in ann scéim nua maoinithe a thástáil lena cur ar fáil in 2019 agus in 2020 ar bhonn píolótach agus lena cur i bhfeidhm ar bhonn rialta ó 2021 ar aghaidh.

 

An tairgeoir a n-éireoidh leis, déanfaidh sé ciste soghluaisteachta a dhearadh agus a thástáil, ar ciste é a chuirfidh le scéimeanna soghluaisteachta atá ar fáil cheana féin ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach agus/nó ar an leibhéal náisiúnta.  Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo. 
Spriocdháta:  31 Lúnasa 2018.