The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí. Dé Céadaoin, 21 Aibreán.

.

 .

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021

Ba mhór ag Clár Éire Ildánach tú a bheith i láthair ag Cruthaitheacht – nasc lenár dtodhchaí, anois, mar aon leis an Taoiseach, Micheál Martin, leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, leis an Aire Oideachais, Norma Foley agus leis an Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O’ Gorman.Léigh a thuilleadh >>
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)

Má tá an comhionannas tábhachtach duit, d’fhéadfadh sé go n-oirfeadh an post nua, iontach seo sa Chomhairle Ealaíon duit.  Ba mhaith linn Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI) a earcú le bheith i gceannas ar ár mbeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a chur i gcrích agus a fhorbairt . Tugann an Chomhairle Ealaíon tosaíocht chorparáideach don bheartas sin a seoladh in 2019 agus táimid meáite air go mbeidh sé mar chuid de gach rud a dhéanaimid.Léigh a thuilleadh >>
Tuarascáil Benson


Léigh a thuilleadh >>
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020

Foilsíodh tuarascáil faoi shonraí inscne, míchumais agus eitneachais le haghaidh dámhachtainí aonair in 2020.Léigh a thuilleadh >>
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?

Sheol Clár Éire Ildánach agus Coimisiún Fulbright in Éirinn Comhaltachtaí Fulbright Músaeim Éire Ildánach in 2018.

Is iad na músaeim rannpháirteacha an Smithsonian Institute (lena mbaineann 17 iarsmalann agus áiléar), Ionad Harry Ransom in Austin, Texas agus an Exploratorium i San Francisco. Is amhlaidh ó shin i leith atá roinnt iarrthóirí atá i mbun staidéir dá PhD tar éis tabhairt faoi shocrúcháin luachmhara sna hiarsmalanna iomráiteacha Meiriceánacha sin.Léigh a thuilleadh >>
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis

Is é ‘Entanglement’ an taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann i ndáil leis an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta de chuid La Biennale di VeneziaLéigh a thuilleadh >>
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021

Trí na dámhachtainí scannáin dá cuid, tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le timpeallacht a chruthú ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ealaíonta ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.Léigh a thuilleadh >>
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon

Agus trí bhabhta den Dámhachtain Lúfaireachta fógartha i mbliana, arb é sin dámhachtain nua trasfhoirme ealaíon na Comhairle Ealaíon, rinne Sarah Bannan, Ceann Litríochta, seisiún faisnéise a thaifeadadh le hÁras na Scríbhneoirí roimh an gcéad spriocdháta, an 8 Aibreán.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon an Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach a fhógairt. I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin 15 Aibreán 2021 ar 5:30 i.n. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go gníomhach le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne

Spriocdháta: Déardaoin, 13 Bealtaine 2021

Tosóidh an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh Déardaoin 13 Aibreán.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile

Is é cuspóir na Dámhachtana d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile tacaíocht a thabhairt do scata ealaíontóirí tréitheacha san uile dhisciplín ag pointe luath ach ríthábhachtach ina ngairm.

 

Is é an spriocdháta don dámhachtain seo 5:30 p.m. Déardaoin 20 Meitheamh 2021. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt 20 Aibreán 2021 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Ghairmeacha Oscailte 2022

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2022

 

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Ghlao Oscailte (Céim a haon) an 30 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 pm Déardaoin, 29 Aibreán 2021. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Amharclannaíochta 8 Aibreán.  Léigh a thuilleadh >>
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022

Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.

 

Is é Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021, an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2022.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta

Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh ó chleachtóirí gairmiúla maidir le forbairt agus cur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Ar an gcaoi sin, spreagtar saothar ar ardchaighdeán ealaíonta a fhorbairt agus na léirithe iomlána ceoldrámaíochta gairmiúla lena meallann an pobal chomh maith, rud lena gcruthaítear deiseanna d’ealaíontóirí i rith an prhóisis.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan

Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan.  Éiríonn David as an gcarthanacht ealaíon um meabhairshláinte tar éis dó a sprioc a ghnóthú an 10ú féile bhliantúil ealaíon um meabhairshláinte de chuid First Fortnight a reáchtáil.  Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021

Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh le scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratas 17:30, Déardaoin, an 6 Bealtaine 2021.  Léigh a thuilleadh >>
Seachtain Scoileanna Ildánacha

Reáchtálfar an chéad Seachtain Scoileanna Ildánacha idir 10-14 Bealtaine 2021. Is deis a bheidh inti an saothar cruthaitheach bríomhar go léir atá ar bun ar fud na scoileanna go léir a chomhroinnt, a thaispeáint, a léiriú agus a nascadh; agus spreagadh a thabhairt dár leanaí agus dár ndaoine óga a gcuid cruthaitheachta a chur os comhair an tsaoil.Léigh a thuilleadh >>
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag reáchtáil clinicí ar líne an 23 agus 26 Aibreán 2021 le forbhreathnú a chur ar fáil ar an tionscnamh Scoileanna Ildánacha agus le faisnéis a sholáthar faoin gcaoi iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021, a dhúnfar le haghaidh iarratas an 6 Bealtaine 2021. Léigh a thuilleadh >>