San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ionad Éigse Éireann: An chéad chaibidil eile i gceathrú liteartha Bhaile Átha Cliath
BEYOND PARTICIPATION AR AIS I MÍ AN MHÁRTA
Scéim Infheistíochta na bhFéilte – Clinicí
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30pm, Déardaoin, an 5 Aibreán 2018
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2018
Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland spriocdháta Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2018 a fhógairt, scéim maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus san Amharclannaíocht
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2018
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn Glór turais threoracha atá cairdiúil ó thaobh na néaltrú
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Cuirfidh Music Moves Europe earnáil an cheoil chun cinn san Eoraip
Scríbhneoir Cónaitheach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Lúnasa 2019

Tá iarratais á lorg ó scríbhneoirí dearscnaitheacha don ról thuas, atá cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

 

Is é is aidhm le ról an Scríbhneora Chónaithigh deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do phobal na hollscoile ag an am céanna oibriú le scríbhneoir atá ag cleachtadh. Ceapfar an Scríbhneoir Cónaitheach ar feadh bliana agus íocfar €20,000 leis an iarratasóir a n-éireoidh leis/léi.

 

Cuirfidh sé/sí idir ceithre agus sé huair an chloig teagmhála in aghaidh na seachtaine ar fáil thar dhá sheimeastar, agus cuirfidh sé/sí ceardlanna agus comhairliúcháin aonair ar fáil. Beidh an Scríbhneoir Cónaitheach in ann a c(h)uid tionscadal féin a chur i gcrích gan aon chur isteach i rith saoire ollscoile.

 

Beifear ag súil go ndéanfaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis dhá léamh poiblí i rith na cónaitheachta, agus go mbeidh sé/sí páirteach sna ceangailtí torthúla a cruthaíodh idir cláir Scríbhneoireachta Cruthaithí i Scoil an Bhéarla agus na pobail scríbhneoireachta agus na féilte liteartha níos leithne i gcathair Chorcaí.

 

Fáiltímid roimh iarratais ó scríbhneoirí a oibríonn i seánraí lena n-áirítear ach nach bhfuil teoranta díobh seo: ficsean; filíocht; neamhfhicsean; scríbhneoireacht drámaí; scéalaíocht dhigiteach.

 

Ba cheart iarratas a dhéanamh trí litir nó ríomhphost, ina léireoidh tú go bhfuil tú oiriúnach don phost, faoin 27 Aibreán 2018, lena n-áirítear CV ina mbeidh sonraí maidir leis na leabhair atá foilsithe agat. Ní mór go mbeadh taifead láidir d’fhoilseacháin ardchaighdeáin ag iarrthóirí.

 

Is féidir fiosruithe neamhfhoirmiúla faoin bpost a dhéanamh leis an Dr Eibhear Walshe, Scoil an Bhéarla (e.walshe@ucc.ie)

 

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig englishdepartment@ucc.ie

Is i gCorcaigh a bheidh na hagallaimh ar siúl an 22 Bealtaine 2018