San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2017: Iarratasóirí ar éirigh leo
Dairena Ní Chinnéide fógartha mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge DCU 2017-18
Colin Dunne ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2017-18 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh (UCC)
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon
Tuarascáil ar na hIonaid Ealaíon le coimisiúnú ag an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Réamhphleanáil 2019
Nuacht ón bPobal
Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin: gairm tograí i gcomhair Coimisiún Ealaíne Poiblí sa Cheol Traidisiúnta
Stiúrthóir Nua um Fhorbairt Straitéiseach fógartha ag an gComhairle Ealaíon

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon go bhfuil Deirdre Behan ceaptha mar Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach ar an bhfoireann bainistíochta sinsearaí.

Is bainisteoir sinsearach í Deirdre a bhfuil taithí agus cuntas teiste aici le fada an lá ag seachadadh, agus béim ar leith aici ar fhorbairt straitéise, agus bhí sí ag obair san earnáil phoiblí agus phríobháideach, agus bhí poist aici roimhe seo in BT Ireland agus DCU. Bhí roinnt ról aici sa Chomhairle Ealaíon roimhe seo agus is í a stiúir suíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon a dhéanann bainistiú go bliantúil ar leithdháileadh breis is €50 milliún d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí ealaíon agus a bhain amach an Gradam Barrfeabhais TFC agus Duaiseanna Net Visionary Chumann Idirlín na hÉireann.

Le gairid anuas, rinne Deirdre maoirsiú ar chur i bhfeidhm straitéis nua eagraíochta na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus is í a stiúir seoladh an Chreata Maoinithe ina leagtar amach cur chuige nua na Comhairle Ealaíon maidir le maoiniú atá ailínithe le tosaíochtaí na straitéise nua. Bhí sí freagrach as an gcreat nua tomhais a fhorbairt a thugann deis don Chomhairle Ealaíon tuairisciú níos éifeachtaí a dhéanamh ar thorthaí a cuid infheistíochta.

Tá BA i gCumarsáid ag Deirdre as DCU, MA in Ilmheáin Idirghníomhacha ó DIT, agus Dioplóma i mBainistíocht Tionscadal Fheidhmeach ón Institiúid um Bhainistíocht Tionscadail. Tá sí ina ball den Ghrúpa Comhairleach Tairsí maidir leis an gCairt um na hEalaíona san Oideachas a chur i bhfeidhm.

Ghlac Deirdre leis an bpost mar Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach agus tá tús curtha aici leis cheana féin.