San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu

Seamus Heaney HomePlace

 

Rachaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, Sebastian Barry, ar cuairt ar bhaile Seamus Heaney, i mBaile Eachaidh, Contae Dhoire, Dé Sathairn, 7 Meán Fómhair, i gcomhair léimh agus seisiún ceisteanna agus freagraí. Lean an nasc seo a leanas chun tuilleadh faisnéise agus ticéid a fháil: 

 

https://seamusheaneyhome.ticketsolve.com/shows/873606125

 

 

Léacht Bhliantúil – Breac síos an Dáta

Tabharfaidh Sebastian Barry, an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, a dara léacht bhliantúil Dé Domhnaigh, 6 Deireadh Fómhair ag Amharclann an Gheata, Baile Átha Cliath. Eiseofar ticéid ar an 6 Meán Fómhair agus beidh siad ar fáil trí Eventbrite.

 

 

Is é Sebastian Barry an dara Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir air go luath sa bhliain 2018. Cuireann an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagann sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. D’fhorbair an Chomhairle Ealaíon an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ó Ollscoil Nua-Eabhrac.